Etablererfond 2019

Er du gründer i oppstartsfasen? Vurderer du å starte ny virksomhet?
Da kan du søke Etablererfond om inntil 50 000 kr til å gjennomføre nødvendige tiltak i oppstartsfasen!
 

Støtten skal gi deg mulighet til å tilegne deg kompetanse om marked og økonomi.

Etablererfondet følger “førstemann til mølla”-prinsippet. Søknadsfristen løper derfor til det er tomt for midler.

Etablererfond-støtten tildeles av Hordaland Fylkeskommune. 

 

Søk Etablererfond for Bergensregionen her

 

Søk Etablererfond for Sunnhordland her

 

Søk om Etablererfond for Hardanger her

 

Askøy
Austrheim
Bergen
Fedje
Fjell
Fusa 
Gulen
Masfjorden
Lindås
Meland
Modalen
Os
Osterøy
Radøy
Samnanger
Sund
Vaksdal 
Voss
Øygarden

 

Bor du i en annen kommune i Hordaland kan du sjekke ut:

 

Søk om Etablererfond for Sunnhordland her

 

Søk om Etablererfond for Hardanger her

 

Søknaden om tilskudd må sendes elektronisk og inneholde:

 

 • - Omtale av tiltak det er søkt om tilskudd til, inkludert målsettinger for tiltaket og relevans for formål med tiltaksordningen
 • - Plan for gjennomføring, inkludert aktiviteter, tidsplan, organisering og samarbeidspartnere.
 • - Forventet resultat
 • - Budsjett for prosjekt/tiltak med finansieringsplan
 • - Søknadssum
 • - Andre relevante opplysninger søkeren mener er viktige for søknaden og andre opplysninger som er spesifikt i kunngjøringen.
 •  


Søkeren skal opplyse om virksomheten har søkt om, eller har mottatt offentlig støtte fra andre aktører. For eksempel, Innovasjon Norge.


Når tiltaket/prosjektet er gjennomført skal tilskotsmottaker levere en kort rapport med dokumentasjon på kostnadene. For eksempel, reisekostnader knyttet til markedsundersøkelse eller kurs, eller kvittering faktura knyttet til prototype, etc. 

Prosjektet eller tiltaket som det er søkt om midler til må være forankret i en eller flere av kommunene i den regionen det er søkt om tilskudd i(se liste over kommuner for Bergensregionen over). 
Prosjektet skal ha god kvalitet, søker skal ha god gjennomføringsevne og etableringen bør inneholde minst et årsverk. 

Midlene skal tildeles som tilskudd på inntil kr.50 000 til etablerere eller ny næringsvirksomhet som faller utenfor Innovasjon Norge sin ordning(Etablerertilskudd til gründerbedrifter med vekstambisjoner og en forretningsidé som representerer noe vesentlig nytt i markedet).

Tilskuddet blir gitt innenfor rammene av bagatellmessig støtte.

 

Tilskuddet fra Etablererfondet skal bidra til gjennomføring av nødvendige tiltak i tidlig oppstartsfase, og skal gi gründeren kompetanse om marked og økonomi.

Aktuelle aktiviteter kan være:

 • - Kundeundersøkelser
 •  – Brukerstudier og annen kartlegging for å få økt brukerinnsikt
 • - Testing og videreutvikling av forretningsidé
 • - Kostnader knyttet til nettverksbygging, for eksempel nettverkstreff(Treffpunkt)
 • - Styrking av kompetanse innen forretningsutvikling, for eksempel Etablererkurs


Man kan ta seg betalt kr.350 i timen for å arbeid med disse aktivitetene.
OBS! Man må levere oversikt over hva man har jobbet med og når(aktivitet/timeregistrering).
Det må også leveres kvitteringer/faktura for å vise utlegg. 

Tilskuddet kan IKKE brukes til anskaffelse av teknisk utstyr, inventar,
husleie, nedbetaling av lån eller tilsvarende.  

Prosjektet eller tildelingen som det er søkt om midler til må være forandret i en eller flere av kommunene i den regionen det er søkt om tilskudd i(se liste for kommuner i Bergensregionen lenger oppe på denne siden).

Prosjektet skal ha god kvalitet, søker skal ha god gjennomføringsevne og virksomheten som blir etablert bør inneholde minst et årsverk.

Etablererfond er gitt ut av Hordaland fylkeskommune

Spørsmål om Etablererfond? Her er kontaktpersonene

Bent Gunnar Næss

Bent Gunnar Næss

Kontaktperson for Etablererfond for Bergensregionen

+47 48 12 46 23

bent.gunnar.naess@nordhordland.net

Gro Jensen Gjerde

Gro Jensen Gjerde

Kontaktperson Etablererfond for Sunnhordland

53 45 67 93 / 900 89 150

gro@samarbeidsraadet-sunnhordland.no

Jostein Eitrheim

Jostein Eitrheim

Kontaktperson for Etablererfond i Hardanger

476 69 524

Jostein.Eitrheim@hardangerraadet.no