Etablererfond 2020

Er du gründer i oppstartsfasen? Vurderer du å starte ny virksomhet?
Da kan du søke Etablererfond om inntil 50 000 kr til å gjennomføre nødvendige tiltak i oppstartsfasen!

Støtten skal gi deg mulighet til å tilegne deg kompetanse om marked og økonomi.

Etablererfondet følger “førstemann til mølla”-prinsippet. Søknadsfristen løper derfor til det er tomt for midler.

Etablererfond-støtten tildeles av Vestland fylkeskommune.

 

Alver Askøy
Austrheim
Bergen
Bjørnafjorden
Fedje
Gulen
Masfjorden
Modalen
Os
Osterøy
Samnanger
Vaksdal 
Voss
Øygarden
 

Bor du i en annen kommune i Hordaland kan du sjekke ut:

 

Søk om Etablererfond for Sunnhordland her

 

Søk om Etablererfond for Hardanger her

 

Søknaden om tilskudd må sendes elektronisk og inneholde:

 

 • • Omtale av tiltak det er søkt om tilskudd til, inkludert målsettinger for tiltaket og relevans    for formål med tiltaksordningen.
 • • Plan for gjennomføring; inkludert aktiviteter, tidsplan, organisering og       samarbeidspartnere.
 • • Forventet resultat.
 • • Budsjett for prosjekt/tiltak med finansieringsplan.
 • • Søknadssum.
 • • Andre relevante opplysninger søkeren mener er viktige for søknaden og andre opplysninger som er spesifikt i kunngjøringen.
 • Søkeren skal opplyse om virksomheten har søkt om, eller har mottatt offentlig støtte fra andre aktører. For eksempel, Innovasjon Norge.


Når tiltaket/prosjektet er gjennomført skal tilskuddsmottaker levere en kort rapport med dokumentasjon på kostnadene; reisekostnader knyttet til markedsundersøkelse eller kurs, eller kvittering faktura knyttet til prototype, etc. 

Prosjektet eller tiltaket som det er søkt om midler til må være forankret i én eller flere av kommunene i den regionen det er søkt om tilskudd i. (Se liste over kommuner for Bergensregionen over). 
Prosjektet skal ha god kvalitet, søker skal ha god gjennomføringsevne og etableringen bør inneholde minst ett årsverk. 

Midlene skal tildeles som tilskudd på inntil 50 000 kr til etablerere eller ny næringsvirksomhet som faller utenfor Innovasjon Norge sin ordning (etablerertilskudd til gründerbedrifter med vekstambisjoner og en forretningsidé som representerer noe vesentlig nytt i markedet).

Tilskuddet blir gitt innenfor rammene av bagatellmessig støtte.

 

Tilskuddet fra Etablererfondet skal bidra til gjennomføring av nødvendige tiltak i tidlig oppstartsfase, og skal gi gründeren kompetanse om marked og økonomi.

Aktuelle aktiviteter kan være:

 • - Kundeundersøkelser.
 • - Brukerstudier og annen kartlegging for å få økt brukerinnsikt.
 • - Testing og videreutvikling av forretningsidé.
 • - Kostnader knyttet til nettverksbygging, for eksempel nettverkstreff (treffpunkt).
 • - Styrking av kompetanse innen forretningsutvikling, for eksempel etablererkurs.


Man kan ta seg betalt kr. 350 i timen for å arbeide med disse aktivitetene.
OBS! Man må levere oversikt over hva man har jobbet med og når (aktivitet/timeregistrering).
Det må også leveres kvitteringer/faktura for å vise utlegg. 

Tilskuddet kan IKKE brukes til anskaffelse av teknisk utstyr, inventar,
husleie, nedbetaling av lån eller tilsvarende.  

Prosjektet eller tildelingen som det er søkt om midler til må være forandret i en eller flere av kommunene i den regionen det er søkt om tilskudd i. (Se liste for kommuner i Bergensregionen lenger oppe på denne siden).

Prosjektet skal ha god kvalitet, søker skal ha god gjennomføringsevne og virksomheten som blir etablert bør inneholde minst ett årsverk.

Etablererfond er gitt ut av Vestland fylkeskommune

Spørsmål om Etablererfond? Her er kontaktpersonene

Bent Gunnar Næss

Bent Gunnar Næss

Bergensregionen

481 24 623

bgn@nordhordland.net

Reidun Rykkje

Reidun Rykkje

Sunnhordaland

917 45 102

reidun@samarbeidsraadet-sunnhordland.no

Trude L. Rinaldo

Trude L. Rinaldo

Hardanger

489 54 550

post@hardangerraadet.no