Fra en til flere

GRÜNDERPAUSE: Bård Arne Nergård er for øyeblikket rådgiver i NAV.

Hvordan kan små og sårbare bedrifter best ekspandere i antall ansatte? Del 2


Tekst: Irene R. Mjelde

 

TANKEN på friheten og følelsen av eierskap en opplever ved å være sin egen sjef er forlokkende, men å være gründer for en liten og sårbar bedrift har også sine utfordringer. Om en ønsker at bedriften skal vokse er en av dem å finne ut av hvordan en best kan ekspandere i antall ansatte. Hva er for eksempel viktig å se etter hos de ulike jobbkandidatene? Hvordan foregår prosessen? Når skal en i det hele tatt ta for seg temaet?

Spørsmålene som dukker opp blir mange og ubesvarte, og i denne intervjuserien har vi i Etablerersenteret prøvd å finne frem til noen av svarene for deg.

 

I TO ÅR arbeidet gründeren Bård Arne Nergård målrettet for å utvide kundegruppen til sitt rekrutteringsselskap utenom det vanlige. Ressursbasen.no la vekt på å være en samarbeidspartner i jobbsøkerprosessen, med personlig tilnærming, inspirasjon og motivasjon til hver enkelt jobbsøker. Så kom koronaen.

– Pandemien satte kjepper i hjulene for mange av oss, også for ressursbasen. Det ble vanskelig å drive et lite rekrutteringsbyrå når så mange bedrifter gikk en usikker periode i møte. Løsningen ble å skape en tryggere arbeidssituasjon, for meg selv denne gangen.

Nergård var heldig og fikk en prosjektstilling hos NAV, der hans kunnskaper om arbeidsmarkedet kommer godt med for mange.

– Som rådgiver og veileder for arbeidssøkere i NAV gjør jeg mye av den samme jobben som før, men mitt eget firma ligger for øyeblikket i dvale. Jeg vet ikke hva som vil skje med ressursbasen.no i fremtiden, men det positive er at jeg lærer mye i jobben hos NAV, nyttig kunnskap jeg tar med meg videre i arbeidslivet.

Nergård påpeker at svært mange ikke er bevisst på de mange mulighetene NAV kan tilby.

– For eksempel kan en som arbeidsledig motta dagpenger samtidig som en etablerer egen bedrift. Et tilbud som er gull verdt for gründere i startgropen, opplyser han.

 

SOM DRIFTER av ressursbasen.no hadde ikke Nergård egne ansatte, men med mange år i yrkeslivet bak seg han har høstet erfaring både fra ledersiden, og som jobbsøker. Han ser at arbeidsmarkedet, og måten det ansettes på, er inne i en endring.

– Mitt inntrykk er at mange nå skifter arbeid oftere enn tidligere. Det kan se ut som at mange bedrifter er mer opptatt av arbeidet som gjøres her og nå, i et kortere perspektiv, enn viktigheten av et lengre arbeidsforhold.

Han informerer at svært mye av ansettelsesprosessen effektiviseres og automatiseres, spesielt ved større bedrifter.

– Det vanskelige er å finne ansatte med riktig kompetanse. Det medfører alltid en risiko å ansette nye medarbeidere, og selvfølgelig er denne risikoen størst i små og sårbare bedrifter.

– Hvordan kan slike små gründerbedrifter ekspandere i antall ansatte på tryggest mulig måte?

– Det vil alltid dreie seg om penger og om risiko. Om en har økonomisk støtte fra investorer i ryggen har en forutsetninger for å ekspandere raskere enn om en må arbeide seg opp fra bunnen, helt alene. Den økonomiske situasjonen er avgjørende for prosessene videre.

– Er det viktig å ta seg god tid når en skal tilsette nye medarbeidere?

– Både og. Eksterne firmaer støvsuger markedet og de mest ettertraktede kandidatene går fort. Jobbsøkere er ferskvare, men en er ikke garantert å finne riktig person selv om en bruker mye tid på prosessen, påpeker Nergård.
 


JOBBSØKER: Nathalie Østrem Arnesen var storfornøyd med å kunne samarbeide med Bård Arne Nergård og hans ressursbasen.no i søkeprosessen sin.
 

RÅDGIVEREN mener at det er viktig for gründere å ha god selvinnsikt – å kjenne til egne styrker og svakheter. En betraktning han har gjort seg er at en, nesten uansett hva en starter opp med, har nytte av å ha gode selgeregenskaper.

– Mange har geniale forretningsideer, men feiler i å selge inn ideen sin der det trengs. For å bruke meg selv som eksempel ser jeg at jeg kunne vært flinkere til å selge inn konseptet mitt hos investorer. Ved å utvikle selgeren i deg øker du sjansen for å lykkes med bedriften din.

Det er utfordrende, men også lærerikt å etablere sitt eget firma.– For øyeblikket står firmaet mitt på vent. Men en sier jo at det er mange veier til Rom. Jeg er optimistisk og ser spennende muligheter i et marked som er i rask endring. Tiden vil vise ressursbasen.no sin fremtid.

SENIOR kommunikasjonsrådgiver Ingunn Halvorsen ved NAVs fylkeskontor i Vestland, opplyser at NAV har et eget rekrutteringsteam for arbeidsgivere i Bergen, som kan hjelpe bedrifter som skal ansette medarbeidere.

Arbeidsplassen.no (https://arbeidsplassen.nav.no/) er Norges største kandidatsøk med over 200.000 CV-er. Her kan arbeidsgivere søke gratis og målrettet etter den kompetansen de er på jakt etter, redegjør hun.

– En får opp en treffliste med kandidater som matcher dine krav til kompetanse og geografi, og kan sortere og lagre de aktuelle kandidatene. På arbeidsplassen.no kan du som arbeidsgiver annonsere ledige stillinger gratis, og du vil også finne tips om hvordan du kan skrive en treffsikker stillingsannonse.

Når det gjelder ulike tiltak og støtteordninger tar NAV utgangspunkt i arbeidssøkerens behov, og ser så etter en passende arbeidsgiver.

– Hvert enkelt tiltak krever individuell behandling. Vi kan også inngå samarbeid med bedrifter for å skape nye jobber, men som hovedregel må arbeidsstedet da ha minst ti ansatte, opplyser Halvorsen.

– Vårt råd til små oppstartsbedrifter som ønsker å prøve ut en kandidat, er at de i første omgang tilbyr jobbkandidaten en midlertidig stilling.
 


UTSETTELSE: Julian Andres Bisioli har foreløpig lagt planene om flere ansatte på vent.
 

JULIAN ANDREA BISIOLI har siden 2015 drevet Merand Kaffe Import AS. Hans småskala kaffebrenneri leverer velduftende og smakfulle kaffebønner av høy kvalitet, ublandet, og direkte fra fjellene i Colombia. Per i dag er han selv aksjeselskapets eneste ansatte, men tanken om utvidelse i fremtiden, kanskje gå så langt som å åpne filialer i større byer som Barcelona og Firenze, er ikke fremmed for den italienskfødte vossingen.

– Men, som så mange andre måtte jeg da koronaen kom flytte slike målsettinger til bakhodet på ubestemt tid, og tenke nytt. Tankene mine om utvidelse dreier seg nå om hvilke maskiner som kan forenkle firmadrift og produksjon. Teknologien trumfer mennesket for meg og mitt firma, for øyeblikket.

Det var leverandøren av kaffemaskinene hans som overbeviste ham om at dette var veien å gå.

– Jeg «skyper» med kollegaer over hele verden, og samtalen dreier seg veldig ofte om akkurat dette, om hvordan vi best skal kunne utvide og utvikle foretakene våre. Teknologi trenger riktignok vedlikehold, men maskineri blir ikke sykt, det trenger ikke kaffepause, det arbeider gjerne nattskift, og det krever ikke overtidsbetaling. For at bedriften skal overleve må jeg hele tiden overveie hva som er best.

Bisioli er også usikker på om han egner meg til å være sjef for andre enn seg selv – å begynne å tenke på innarbeidelse av rutiner og utbetaling av lønninger.

– Teknologi gjør livet lettere, men ingenting er statisk. Selv om det er slik situasjonen er nå avviser jeg ikke at det i fremtiden, når verden blir seg selv igjen, vil åpne seg nye muligheter. Da er det absolutt ikke utenkelig at jeg henter frem igjen gamle planer og trenger flere medarbeidere.


Gründerne bak:
  • Bård Arne Nergård
    Gründer

  • Julian Andres Bisioli
    Gründer

Bor det en gründer i deg også?

Vi hjelper deg i gang!

Se kursene vi tilbyr