Aksept og forandring

ACT-terapi støtter opp under selvhjelp og gir kunnskap om hvordan en kan ivareta sin egen helse, sier Monica Ramsøy Higraff.

ACT-terapi støtter opp under selvhjelp og gir kunnskap om hvordan en kan ivareta sin egen helse, sier Monica Ramsøy Higraff.

– Tankene våre er ekte, men de er ikke nødvendigvis sanne, reflekterer Monica Ramsøy Higraff, etablerer av Himact.

Tekst og foto: Irene R. Mjelde

 

– I PROSESSENE innen ACT-terapi legges det vekt på selvmedfølelse og aksept for at livet enkelte ganger kan være smertefullt og vanskelig. Dette er helt normalt, mer vanlig enn det å være lykkelig hele tiden, og en kan leve et fullverdig og meningsfullt liv selv om en ikke alltid føler at ting er så bra.

En engasjert gründer, Monica Ramsøy Higraff snakker seg fort varm når det dreier seg om hennes yndlingstema.

– ACT står for Acceptance and commitment therapy, og er en vitenskapelig utprøvd psykologisk og helsefremmende terapiform. Det er en dynamisk modell som gjennom praktiske, adferdsorienterte øvelser tar sikte på å gi oss psykologisk fleksibilitet i møte med vanskelige situasjoner, tanker og følelser, redegjør hun videre.

Higraff har bred pedagogisk og helsefaglig kompetanse, inkludert en mastergrad i helsefremmende arbeid og helsepsykologi. Hun har også lang erfaring i å undervise innen helse. I årenes løp har hun opparbeidet særskilt interesse for iboende ressurser som styrker menneskers psykiske helse.

– Under utdanningen skrev jeg masteroppgave om ungdom og psykisk helse, stress og mestring. I starten var forretningsideen min følgelig å tilby kurs i helsefremmende arbeid og livsmestring hos ungdom, til bedrifter og organisasjoner som driver med folkehelsearbeid rundt om i kommunene. Under den videre planleggingen bestemte jeg meg derimot for å utvide dette tilbudet. Jeg ser et stort behov for kunnskap om psykisk helse også ellers i samfunnet og ønsker å bidra der jeg kan.
 

  

HIMACT ble etablert i 2018. Bokstavene i firmanavnet står for integrert helse, mening/mestring, og ACT-terapi. For å gjøre tilbudet sitt mer håndfast ville Higraff bruke en psykologisk modell som ramme og valgte ACT-terapi siden hun mener at denne modellen passer godt inn i hennes helsefremmende perspektiv. Nå tilbyr hun kurs i ACT-programmet til enkeltpersoner og bedrifter, samt individuelle samtaler der en kan ta opp det som er viktig for en selv på ulike områder i livet.

– Kurset er aktuelt for alle som er interessert i personlig utvikling og egen helse, både enkeltpersoner og organisasjoner/grupper, og er spesielt nyttig når en opplever utfordringer og vanskeligheter i livet, forteller Higraff.

– I individuelle samtaler jobber vi spesifikt med å definere klientens egne verdier og hva som virker best for akkurat han, eller henne som person, enten det gjelder privatlivet, på jobben eller annet. For eksempel er det godt vitenskapelig dokumentert at ACT er nyttig når en opplever stress av ulike slag.

 

ØVELSENE i ACT-programmet skal være enkle å lære, og laget for lett å kunne tas i bruk i hverdagen. Dette underbygges også av de gode tilbakemeldingene Higraff hittil har fått av klienter. Hun forklarer at flere av de ulike ACT-prosessene handler om trening i oppmerksomt nærvær, og det å identifisere egne verdier og behov.

– En viktig prosess i ACT er å lære og identifisere eventuelle negative tanker og følelser en har om seg selv og forholde seg til disse som det de er, det vil si tanker og følelser som kommer og går, uten at en trenger å identifisere seg fullt ut med dem til enhver tid.

En annen av prosessene i ACT handler om å observere seg selv på en nysgjerrig og ikke-dømmende måte.

– Ved hjelp av ulike metoder lærer en å åpne opp for de ulike fornemmelsene vi kjenner, heller enn å unngå dem.
 


 

KURSHOLDEREN definerer ACT-modellen sine fremgangsmåter som en helhetlig form for terapi, eller trening dersom en ikke ønsker å bruke ordet terapi.

– Alt henger sammen; fysisk og psykisk helse, og også sosiale og åndelige behov. Vi har ofte altfor store krav til oss selv og setter oss gjerne urealistiske mål, som igjen fører til nedturer som gjør oss frustrert. Slik glemmer vi at reisen mot målet også er viktig. Det gjelder å finne ut hva som er rett for akkurat deg. I en travel hverdag er det altfor lett å komme bort fra det vi har innerst i hjertene våre.

Higraff mener at det å for eksempel føle seg deprimert ikke nødvendigvis en sykdom.

– En slik reaksjon kan være helt normal for den situasjonen du er i for øyeblikket, kroppen som gir deg beskjed om at du trenger en endring i livet. Innenfor en viss kontekst kan slike reaksjoner ha sin nytte.

Hun redegjør også for at måten vi oppfatter ulike hendelser på er innlært helt fra barndommen.

– Noen ganger kan det være lurt å få støtte og hjelp til å gå opp nye spor, til å øve seg på å se og oppfatte tingene på en ny måte.

 

FIRMAPLANLEGGING og oppstart har Higraff holdt på med i tillegg til jobb og studier, men nå har hun redusert stillingen sin som lærer for slik å frigjøre mer tid til den videre oppbygningen av firmaet sitt. På sikt håper hun å kunne samarbeide med aktører innen lignende metoder og hun sikter seg også inn mot større bedrifter.

– Bedriftsledere kan spare mye på å gi arbeidstakerne verktøy tidlig, i stedet for at de på et senere tidspunkt må forholde seg til sykemeldinger og utbrenthet i arbeidsstokken. Men et kurs i prosessene som det er fokus på i ACT kan være nyttig for absolutt alle. Å lære seg disse ferdighetene er en god investering i eget liv.

Femtitoåringen er stolt av å nå kunne tilby en tjeneste hun har stor tro på kan hjelpe andre. 

– Jeg har selv hatt stor nytte av ACT, og jeg stortrives med å få bruke meg selv og egne kunnskaper innen det jeg interesserer meg for. For meg er helsepsykologi et utrolig givende tema, og det er svært inspirerende å våge og gå utenfor komfortsonen for å forme min egen fremtid i arbeidslivet.

En vis strofe hun en gang leste har blitt som en rettesnor for henne: «Shoot for the moon. If you miss you will still be among the stars».

– En har godt av å utfordre seg selv. For egen del har det vært fint å oppdage at alt ikke trenger å være ferdig definert på forhånd for at det skal fungere. Jeg har lært å ikke være så selvhøytidelig, men heller være litt mer åpen. Vi har godt av å møte oss selv i døren av og til.
 


 

SELV OM hun er erfaren innen helsearbeid var tilværelsen som selvstendig næringsdrivende helt ny for Higraff.

– Det å bygge opp kompetanse innen faget mitt har hele veien vært en bevisst prosess. Alt jeg har gjort har vært et ledd i å sirkle meg stadig nærmere sentrum av målskiven. Nå er jeg der på mange måter, men, jeg hadde ingen erfaring med å starte bedrift.

Hun nevner eksempler som at hun skulle lage egen nettside, og at hun måtte lære seg hvordan hun best kunne benytte seg av sosiale medier som Facebook. Og hvordan skulle hun løse det praktiske, for eksempel når det gjaldt økonomi?

– Det ble fort klart for meg at det dukker opp veldig mange spørsmål og utfordringer når en starter egen bedrift. Det tar tid å gjøre drøm om til virkelighet, og gjerne lengre tid enn det en på forhånd hadde tenkt, resonnerer den forholdsvis ferske gründeren.

 

ET AV DE FØRSTE leddene i oppstarten ble for henne å kontakte Etablerersenteret, fylkeskommunens rådgivingsorgan for dem som går med tanker om å starte egen bedrift. Der deltok hun på alle de tre etablererkursene de tilbyr, og hun benyttet seg også av individuelle veiledningstimer.

– Det ble en veldig god støtte å gå på disse kursene. Jeg fikk med meg mye nyttig informasjon, og fikk god hjelp til å utforme visjon og forretningsplan. Lærdommen derifra fikk stor betydning med tanke på den praktiske utformingen av firmaet.

Higraff satte også stor pris på å kunne utveksle ideer sammen med andre i samme situasjon, og hun har bare godt å si om rådgivingssenteret og dets ansatte.

Etablerersenterets rådgivere er særdeles kunnskapsrike og forstår hva som kreves når en skal starte bedrift. De er samtidig imøtekommende og hyggelige og lett å ta kontakt med, og de signaliserer at de er interessert i kundene sine og ønsker å hjelpe.

Fylkeskommunens Etablererfond var også av dem som hadde tro på Higraffs bedriftssatsing.

– Etablererfondets økonomiske bidrag gikk til kompetanseheving og nettverksbygging, og det ga meg også tid til å utarbeide en detaljert og konkret plan for tiden fremover. Det betydde veldig mye for meg å vite at det var mange som støttet meg og planene mine.
 


PREMIE: Monica Ramsøy Higraff påpeker at det er viktig å gi seg selv små oppmuntringer underveis.

 

RÅDENE fra Monica Ramsøy Higraff lyder som så:

– Ikke gi opp! Ha tro på prosessen og gå i ditt eget tempo. Legg grundige planer, følg dem og juster om det trengs. Hold fast på din egen visjon og den retningen du ønsker å gå i, men tillat deg selv å bli frustrert hvis det ikke alltid blir slik du hadde tenkt.

Hun oppfordrer også til å utvise tålmodighet.

– Søk råd om du står fast. Gjerne på Etablerersenteret. Om det er noe som ikke fungerer finnes det kanskje en bedre vei til målet.

 

På nettsiden himact.no kan du lese mer om Monica Ramsøy Higraffs bedrift.

Gründerne bak:

Bor det en gründer i deg også?

Vi hjelper deg i gang!

Se kursene vi tilbyr