Bygger synlighet og omdømme

Krent & Prox har en tydelig målsetting: Klar, konkret og kreativ PR-markedsføring og innholdsutvikling for å bygge best mulig synlighet og omdømme for kundene.

Forretningsidéen i Krent & Prox er å være en alternativ tilbyder av strategisk og praktisk kommunikasjonsarbeid, innholdsmarkedsføring og mediepåvirkning for virksomheter i Bergen. 

Samarbeid gir resultater

– Vi mener at de beste resultatene kommer når man samarbeider i en relasjon med kunden. Dialog skaper god kommunikasjon, som igjen gir gode resultater, sier Andreas K. Hvitstein, kommunikasjonsrådgiver i PR-byrået. 

Krent & Prox tilbyr innholdsmarkedsføring og mediepåvirkning for å skaffe bedrifter en alternativ og supplerende form for reklame, og gi dem publisitet i mediene.

– Vi er begge utdannet innen journalistikk og har medieerfaring. Begge familiene våre har gründerbakgrunn - det har nok også påvirket oss. Vi startet PR-byrået Krent & Prox for å sette våre idéer ut i livet, så det er ikke først og fremst penger som har vært drivkraften, legger Hvitstein til. 

Hvor kommer så navnet Krent & Prox fra?

Byråets PR-redaktør, Aleksandra Verina, forteller at navnet er hentet fra Kreativt Entreprenørskap, som ble startet i Oslo våren 2014. Ordet Prox kommer av det engelske ordet proximal, som betyr "i nærheten av". 

– Vi er opptatt av å være gode rådgivere og møte kundene fra deres ståsted, forklarer Verina. 

Liker gründertilværelsen

PR-gründerne er enige om at det har vært positivt å utvikle nettsiden og delta på ulike gründerevents. 

– Det er givende å være en rådgiver for bedrifter som trenger hjelp. Det er ikke så mye negativt med gründertilværelsen, men det kan alltid oppstå utfordringer. Det å utvikle et lønnsomt og bærekraftig konsept er en kontinuerlig prosess, men vi har kommet langt på vei. Vi er også stolte av logoen og nettsiden vår, og mener uttrykket representerer oss godt. 

Begge gründerne er innehavere av PR-byrået, men de knytter gjerne til seg samarbeidspartnere ved behov.

Den typiske Krent & Prox-kunden er en bedrift eller gründer som nettopp har satt i gang et nytt prosjekt og trenger kommunikasjonsrelatert rådgivning, og som også er lysten på selv å lære deler av markedsføringsverktøyene. 


Les flere Månedens bedrifter 


Nye idéer 

Verina og Hvitstein mener Etablerersenteret er en viktig arena for dialog og formidling av gründerfaglige temaer, og at senteret skaper en god verdi for næringsutviklingen og nyskapningen i Bergensområdet.

– Vi satte stor pris på rådgivningen hos Etablerersenteret. Samtalen var utviklende, inspirerende og oppløftende. Vi drøftet muligheter og utfordringer man kan møte på som gründer. Flere nye og gode idéer kom på bordet etter dette møtet, noe som har vært viktig for fremgangen.

Krent & Prox sine tre beste råd til andre gründere:

1. Ikke gi opp, selv om du ikke oppnår suksess med en gang.

2. Finn likesinnede samarbeidspartnere som inspirerer deg til å satse.

3. Vær engasjert og sats på det du interesserer deg mest for. 

Bor det en gründer i deg også?

Vi hjelper deg i gang!

Se kursene vi tilbyr