Den legende samtalen

SENTRALT: Merete O. Karlsens praksis – Terapi & Veiledning Vest AS har nyoppusset kontor i Lodin Leppsgate på Bryggen. Foreløpig bruker hun lokalet selv tre dager i uken. Resten av tiden har hun tanker om å leie det ut.

SENTRALT: Merete O. Karlsens praksis – Terapi & Veiledning Vest AS har nyoppusset kontor i Lodin Leppsgate på Bryggen. Foreløpig bruker hun lokalet selv tre dager i uken. Resten av tiden har hun tanker om å leie det ut.

Merete O. Karlsen startet egen praksis i gestaltterapi i en alder av 64 år.

Tekst og foto: Irene R. Mjelde

 

– GESTALTTERAPI er en terapiform som likestiller tanker, følelser og kroppslige uttrykk, og som har fokus på det som skjer i det aktuelle møtet mellom terapeut og klient, forklarer Merete O. Karlsen.

Utrykket i øynene hennes levner ingen tvil om at hun brenner for yrket sitt.

– Dette arbeidet gir meg så mye tilbake. Det er både meningsfylt og interessant og gir meg så mye energi og entusiasme at jeg ser for meg at jeg vil holde på til jeg er midt i syttiårene, kunngjør den sympatiske damen.

Forretningsideen hennes er å selge tjenester i form at samtaleterapi til privatpersoner som ønsker hjelp til å få en bedre hverdag, samt veiledning i bedrifter og organisasjoner som ønsker hjelp til å løse utfordringer knyttet til deres arbeid.

– Jeg tilbyr individuelle samtaler med ungdom og voksne, tar gjerne hjemmebesøk for syke og eldre som ikke kan komme hit, har samspillgrupper for foreldre til sped- og småbarn, og samtalegrupper for ungdom som sliter med hverdagen, redegjør hun.

VIRKSOMT: – Å «speile» klienten brukes for å hjelpe dem å få tak i egne uttrykk som de ikke har vært oppmerksomme på, forteller gestaltterapeut Merete O. Karlsen.

ERFARINGEN hennes er at terapiformen bidrar til personlig vekst og utvikling i en langsom prosess, og gir en god hverdag som resultat.

– Mennesker i dag, kanskje spesielt de unge, utsettes for mange ytre krav. I strevet med å oppfylle disse står de i fare for å miste kontakten med seg selv og sine egne behov. Avstanden til seg selv kan bli så stor at de får vansker med å finne ut hva de ønsker og trenger.

Merete forklarer at i en terapiform basert på gestaltterapeutiske prinsipper utforsker terapeuten og klienten følelser, reaksjoner og handlinger, slik at klienten blir bevisst på seg selv og sine egne behov i møte med hverdagens krav.

– Å kjenne seg selv gir glede og trygghet og danner det beste utgangspunkt for å ta hensiktsmessige valg. For meg er det gull verdt å se klienter, uansett alder, bli rake i ryggen av økt selvfølelse og selvtillit, og tilbakemeldingene jeg får fra klientene mine gjør meg både stolt og glad.

GURU: Frederick S. Perls er gestaltterapiens pioner.

BAK SEG har Karlsen en innholdsrik yrkeskarriere innen veiledning, rådgivning, undervisning og kommunikasjon. Alt innenfor en behandlende, helsefremmende og sykdomsforebyggende kontekst. Yrkestitlene har vært sykepleier, helsesøster, og høgskolelektor, og parallelt med arbeidet har hun kontinuerlig utdannet seg videre innenfor veiledning, pedagogikk og terapi.

– Jeg begynte med utdanning i pedagogikk og utviklingspsykologi ved University of Washington i USA, og fulgte så opp med psykologi grunnfag, hovedfag i helsefremmende arbeid og helsepsykologi, og pedagogikk her i Bergen. Alt på 1980-tallet utdannet jeg meg til gestaltveileder, og våren 2018 ble jeg godkjent gestaltterapeut etter en fireårig høgskoleutdanning i Oslo, forteller Karlsen.

Våren 2019 gjør hun seg også ferdig med en toårig tilleggsutdanning i gestaltterapi fra Senter for Somatic Studies i New York, og orienterer seg nå i retning av traumebehandling gjennom Somatic Experience i Oslo.

 

I SEPTEMBER i fjor realiserte Karlsen drømmen om egen bedrift – Terapi & Veiledning Vest AS. Den velutdannede 64-åringen har nemlig ingen umiddelbare planer om å legge inn årene og gli inn i en smul pensjonisthavn.

– Jeg har lenge arbeidet med større grupper, noe som har vært svært givende, spesielt har studentkontakten på høgskolen vært et lite eventyr. Likevel har jeg merket et økende savn etter den spesielle «jeg-du kontakten» som gjerne er en del av hjelperrollen. Det nære møtet med den andre er så utrolig givende, og gir meg mye på flere plan.

All hennes yrkeserfaring og fagkompetanse bygger på hverandre og peker i samme retning. Karlsen er trygg på at kunnskapen gir henne en bred og helhetlig forståelse av menneskets mangfoldige hverdagsutfordringer, og hvordan disse kan møtes.

– I en alder av 64 år er jeg mer kompetent til å arbeide som terapeut og veileder enn jeg noen gang har vært. Jeg har et sterkt ønske om å bruke min kunnskap og erfaring til å hjelpe mennesker som har behov for det jeg har å tilby.

 

DEN STØRSTE utfordringen i etableringsfasen av Terapi & Veiledning Vest AS har vært å gjøre tilbudet kjent hos målgruppen for virksomheten.

– Flere fortalte meg at jeg må regne med at det går to-tre år før jungeltelegrafen har nådd så mange potensielle brukere at jeg får fulle avtalebøker. Det kan jeg ikke slå meg til ro med. Det er altfor lenge for en dame på 64 som er svært sugen på å arbeide med det hun er spesielt interessert i.

Karlsen har derfor brukt mye tid på å spre informasjon om tilbudet sitt til ulike samarbeidspartnere, og hun fremhever samarbeid med fastleger som spesielt fruktbart. Hun benytter ellers enhver passende anledning til å fortelle om bedriften sin, og hennes engasjement bærer frukter. Sakte men sikkert fylles avtaleboken.

– Gestaltterapi tilhører en retning innen psykologien som kalles humanistisk psykologi. Det norske helsevesenet benytter gestaltterapeuter i ulike deler av hjelpeapparatet, som i psykisk helearbeid, på rusfeltet, og i den kurative institusjonshelsetjenesten. Mange terapeuter arbeider i frivillige organisasjoner og i det private markedet, og de fleste har samarbeid med leger, fysioterapeuter, NAV og sosialtjenesten.

 

ET AV gestaltterapiens fremste kjennetegn er det sterke fokuset på kvaliteten på relasjonen mellom terapeuten og klienten. Karlsen forteller at terapiformen har hovedfokus på det om skjer «her og nå» i møtet mellom terapeut og klient, og retter like mye oppmerksomhet mot det som skjer i kroppen og følelsene som det som dukker opp tankene til klienten.

– Gjennom terapien får klienten hjelp til å oppdage viktige ting om seg selv. Oppdagelser er starten til helbredelse. Terapeuten fungerer som en hjelper i denne prosessen, uten å framstå som en ekspert, og de umiddelbare tilbakemeldingene jeg får fra klientene mine forteller meg at dette er veien å gå.

– Hvilke positive opplevelser har du hatt i oppstartfasen?

– Det har vært fantastisk å oppdage at det finnes så mange hjelpere der ute. Bergen Kommune og Hordaland Fylkeskommune er i særklasse med sine kurs, frokostseminarer, møteplasser og tilbud om samtaler og veiledning. Jeg har benyttet meg av alt sammen.

  

BELEST: Merete O. Karlsen valgte å slutte i jobben som høgskolelektor for å starte egen praksis som gestaltterapeut.

I ETTERKANT av kursene har Karlsen brukt notatene sine flittig. Hun syns det var spesielt nyttig å arbeide fram og formulere en forretningside, lære å disponere en forretningsplan, få informasjon om hvordan markedet fungerer, og det å få diskutere prissetting av tjenestene sine.

– Jeg har fått inspirasjon og nye ideer og blitt heiet fram av rådgivere som både er hyggelige, kunnskapsrike, og tilgjengelige, roser den ferske praksiseieren.  

– Det er godt å vite at det finnes et miljø som dette, avgjør hun.

En av de andre deltakerne på kurset, som utdannet seg innen Web Design, laget både Webside og Facebook-side for henne.

– Samtalene og diskusjonene med de andre kursdeltakerne var også verdifulle. De har ført til at jeg har hatt, og fortsatt har, mange personer å diskutere med når jeg trenger det. Slik føler en seg mindre alene som gründer.

Hva er dine beste råd til andre som ønsker å starte egen bedrift?

– Snakk med andre som er i startgropen, skaff deg kunnskap om markedet du retter tjenestene dine mot, arbeid systematisk og vær utholdende.

 

Kontaktinfo til Merete O. Karlsen finner du på nettsiden hennes www.gestaltterapivest.no.

Bor det en gründer i deg også?

Vi hjelper deg i gang!

Se kursene vi tilbyr