Førstelinjefilteret

Ressursbasen.no med Bård Arne Nergård i spissen hjelper jobbsøkere på deres egne premisser.

Tekst og foto: Irene R. Mjelde
 

– JOBBSØKERNE som kontakter oss skal oppleve at de blir sett, hørt og forstått, og
de skal bli hjulpet på det nivået de trenger, bekrefter gründer Bård Arne Nergård.
Siden 2018 har han bygget opp bedriften sin, ressursbasen.no, et
rekrutteringsselskap utenom det vanlige.
– Personlig tilnærming er nøkkelen. Å være jobbsøker er en stor og krevende jobb i
seg selv, og inspirasjon, motivasjon, og en samarbeidspartner i jobbsøkerprosessen,
kan være vel så viktig som jobbveiledning eller faglig input.
Ressursbasen.no tilbyr derfor kostnadsfritt en plass på sitt ukentlige «Åpent hus» – et
arrangement med gode råd og jobbsøkertips, samt en personlig samtale som spisses
mot akkurat det kandidaten har behov for.
– Det er også helt gratis å sette seg på kandidatlisten jeg har opparbeidet. Når
bedrifter kontakter meg vil jeg på denne måten forstå hvem som er den mest
relevante kandidaten for jobben.

NERGÅRD har mange arbeidsår bak seg i yrkeslivet. Han er utdannet ingeniør og
har blant annet arbeidet i over ti år i et av Norges største bryggerier. De påfølgende
årene arbeidet han i et større svensk konsern. Han gikk gradene, og den siste tiden
hadde han stilling som nordisk sjef, men da firmaet gikk gjennom en
omstillingsprosess var han blant dem som ble overflødige.
– Jeg har sittet på «begge sider av bordet» og har klare formeninger om hvilke
tjenester jeg har savnet og hvilke tjenester som har innfridd i rekrutteringsprosesser.
Som leder savnet jeg for eksempel enkel tilgang til utvalgte relevante kandidater. Jeg
ønsket at noen skulle sile dem ut for meg, men jeg ville bare betale for kandidaten
jeg valgte til jobben.
Da han selv befant seg på jobbsøkersiden fikk han kjenne på hvordan det var å
befinne seg i motsatt ende av prosessen.
– Jeg funderte mye på hvordan jeg skulle gå frem og hvem som kunne veilede meg.
Tilbudene som fantes var enten for dyre, eller for lite individuelt rettet mot mine
behov. Jeg ønsket et alternativ.


I SIKTE: Jobbsøker Nathalie Østrem Arnesen er storfornøyd med å kunne samarbeide med Bård Arne Nergård i søkeprosessen sin.

SLIK KOM ideen til ressursbasen.no snikende.
– I mange tilfeller følger en tung ansettelsesprosess med i møte med et tradisjonelt
bemanningsbyrå. Det er akkurat denne prosessen vi gjør hurtigere, enklere og
billigere. Jeg har vel alltid hatt en gründer i meg, men har aldri vridd om
startnøkkelen, før nå.
Nergårds firma setter jobbsøkeren i fokus, og ser viktigheten av å ivareta hver enkelt
av dem.
– Personlig tilnærming og velfungerende tekniske løsninger er kjernen til den
optimale løsningen for jobbsøkere og for kandidatformidling, poengterer Nergård
ivrig.
– Jeg har stor tro på et personlig førstegangsintervju fremfor upersonlige tekniske
løsninger. Målrettet og optimal veiledning starter alltid med en god samtale, hevder
han.

FOR Å HA god tid til hver enkelt på det ukentlige arrangementet tar han imot maks
fire personer per gang.
– En slik tilnærming er nyttig både for jobbsøkere og for bedrifter. Jobbsøkeren får en
god opplevelse og føler seg ivaretatt, og bedriften får relevante og motiverte
kandidater til riktig pris. Tilgang til gode kandidater er den viktigste forutsetningen for
en vellykket rekruttering. Vår fremgangsmåte skiller oss fra tradisjonelle
rekrutteringsselskap og er både tidsbesparende og gunstig for resten av
ansettelsesprosessen.
Men et sted må også Ressursbasen.no hente inntekter.
– For ytterligere oppfølging av jobbsøkere tar vi en liten sum per time, men den skal
være overkommelig for de fleste, beroliger Nergård.
For bedrifter som har valgt å ansette kandidaten han har videreformidlet koster det litt
mer, men Nergård understreker at de da også har unngått hele den tidkrevende
utsilingsprosessen, og slik spart seg for store utgifter.
– Flere fornøyde bedriftsledere har poengtert at ressursbasen.no representerer noe
nytt og er et godt alternativ, eller supplement, til vanlige rekrutteringsselskaper.


BERGENSER: Trønderen Bård Arne Nergård har som 51-åring bodd lengre i Bergen enn i fødebyen Trondheim.

I ÅRET og månedene som har gått siden ressursbasen.no sin spede begynnelse har
Nergård opparbeidet og kvalitetssikret gode baser og systemer for både jobbsøkere
og bedrifter. Samtidig har han knyttet til seg personer med ulik og verdifull
kompetanse.
– Det spennende er at flere av disse i utgangspunktet har vært jobbsøkere som har
ønsket å bidra med sin kunnskap, forteller han smilende.
Ressursbasen.no sin målgruppe er motiverte jobbsøkere mot alle bransjer, uansett
bakgrunn og utdanning.

– En del av jobbsøkerne som kommer er velutdannede personer med
spesialkompetanse og lang erfaring i yrket sitt, men alle er hjertelig velkommen,
uansett nivå og hvilken jobb de ønsker seg. Jeg definerer meg selv som en slags
idealist, for det er absolutt ikke bare penger som motiverer meg fremover. Å hjelpe
jobbsøkere gir meg energi. Det er utrolig spennende og veldig givende.
Drivkraften finner han han også i alle de gode tilbakemeldingene han får.
– «Jeg har aldri følt meg så velkommen og fått så mye ut av et jobbtreff som her hos
dere», kommenterte en deltaker på et av våre seneste arrangementer. Kontakten
med oss var avgjørende for at hun fikk ny og relevant jobb. Vår tilstedeværelse og
engasjement har for mange resultert i både inspirasjon, gledetårer og begeistring, og
nye muligheter på jobbmarkedet. 

Å STARTE eget firma er hardt arbeid, så også for denne gründeren. Den største
utfordringen Nergård har møtt henger sammen med at han har begynt med noe helt
nytt, noe som ingen har gjort før ham.
– Jeg går en vei som ingen før meg har gått, og tilbyr en tjeneste som ingen før har
tilbudt. Det har derfor gått mye tid med til prøving og feiling. Det gjør det fortsatt, men
nå gjør jeg det i raskere tempo. Om noe ikke funker rister jeg det kjapt av meg og går
videre.
Nergård smiler bredt, igjen. Ryktet som går om at denne sympatiske karen alltid er
blid ser absolutt ut til å stemme.
– Om en vil starte for seg selv må en være utholdende. Jeg sammenligner det med
de gangene jeg har løpt halvmaraton: Det gjelder å ikke gi opp. Og den stadige
«feedbacken» jeg får forteller meg at det jeg gjør er viktig og riktig.
Etablerersenteret har Nergård deltatt på interessante og lærerike arrangementer.
– Hos dem fikk jeg nyttig kunnskap om blant annet skatteetatens lover og regler, og
om salg- og markedsføring i oppstartfasen, forteller han.
Nergård fremhever rådgivingssenteret som en imøtekommende samarbeidspartner
for konstruktive samtaler og gode råd.
Etablerersenteret er en møteplass som fungerer som en god arena for å knytte
kontakter, og det er en viktig og tilgjengelig sparringspartner som gir meg som
bedriftsleder kjennskap til hva som rører seg i næringslivet i byen vår.


ÅPEN: – En skal ikke være forutinntatt om en har sett en CV. Det er gjennom samtaler en blir kjent med jobbkandidatene, presiserer Bård Arne Nergård.

REGNSKAPET har Nergård valgt å ta selv, i hvert fall så lenge ressursbasen.no er et
enkeltpersonforetak. Men nå er overgang til AS på trappene, og da vurderer han å ta
i bruk en regnskapsfører til å ta tallbiten av driften.
– Å etablere AS er en naturlig vei å gå når firmaet ekspanderer. Det har med
ansvarlighet og personlige rettigheter å gjøre, og det er ryddig og troverdig i forhold til
kunder, resonnerer Nergård.

Ellers er konseptet stort sett det samme nå som da han startet, men det har blitt
utvidet etter hvert som han har sett mulighetene. Om han nå skulle ha gått gjennom
prosessen en gang til ville han ha gjort akkurat det samme.
– Alle erfaringene jeg har gjort meg underveis har lært meg mye. Alt jeg har gjort har
vært godt for noe, og jeg ville ikke ha unnvært noe av det.
Nergård sikter høyt. Visjonen hans er intet mindre enn å bli en merkevare og en viktig
aktør innen formidling av jobbkandidater.
– Jeg er stolt av hva jeg har fått til. Den beste følelsen gir det meg å se at det jeg
forestilte meg faktisk skjer. Det får meg til å tro at alt går an om en bare jobber hardt
nok. Jeg har klokkertro på konseptet mitt og mener dette er framtiden for både
jobbsøkere og bedrifter.

Gründeren bak ressursbasen.no har disse rådene å gi andre ferske bedriftseiere:
– For det første, vær nysgjerrig, da lærer du mye av andre. Dernest, vær utholdende,
og bli kjent med egne begrensninger slik at du vet hva du trenger hjelp til. Du kan
ikke være best på alt.


SPØR: «Hvordan kan jeg hjelpe deg best?» er Bård Arne Nergårds spørsmål til jobbsøkere som søker hjelp hos ham.
 

Utfyllende informasjon finner du på ressursbasen.no sin nettside.

Gründerne bak:

Bor det en gründer i deg også?

Vi hjelper deg i gang!

Se kursene vi tilbyr