Fra revisjon til yoga

Anne Jorunn Vadla Kristensen og Tone Sandal har gått fra godt betalte og trygge jobber i KPMG og helsevesenet til en gründertilværelse. De startet Bikram Yoga Fana høsten 2014.

– Vi ønsket å starte egen bedrift fordi vi har stor tro på at Bikram yoga er et fantastisk verktøy til bedre helse helt fri for bivirkninger. Vi har selv erfart hvordan Bikram yoga har hjulpet oss til bedre livskvalitet. Vi ønsket derfor å hjelpe andre til bedre helse og å få andre til å se nytten av å trene kropp og sinn regelmessig, forteller Anne Jorunn Vadla Kristensen.

Bikram yoga
Bikram yoga er en sekvens av 26 Hatha yogaøvelser og to pusteøvelser, som er utviklet av Bikram Choudhury. Øvelsene gjøres i et oppvarmet rom som holder 38 til 40 grader og har høy luftfuktighet. Det er sertifiserte Bikram yogainstruktører som står for gjennomføringen.


Les om flere nyetablerte bedrifter her


– Hver time varer i 90 minutter og er uavhengig av alder, helsetilstand eller fysisk og psykisk form. Øvelsene er enkle og krever ingen forkunnskaper. Man arbeider systematisk med hele kroppen, og øvelsene er utformet for å balansere og styrke både kropp og sinn, sier Tone Sandal.

De to gründerne mener Bikram yoga gir helsegevinster som økt energinivå, bedret søvnkvalitet, redusert stressnivå, forebygging og heling av skader, forebygging av sykdom og forbedret balanse, styrke og fleksibilitet som er spesielt viktig når man blir eldre. I følge de to er Bikram yoga den formen for yoga som er raskest voksende i verden akkurat nå.

  
Anne Jorunn Vadla  Kristensen               og Tone Sandal
Foto: Bethine Elizabeth Heggdal Børresen

Positive opplevelser
Sandal og Kristensen har hatt mange positive opplevelser i forbindelse med etableringen. De har hatt større pågang enn forventet, de har hjulpet andre til økt livskvalitet. Studioet har hatt trofaste kunder og medlemmene har vært den beste markedsføringskilden. Facebook og Instagram har vært nyttige og gode markedsføringskanaler.  

Negative opplevelser
Det har vært negative opplevelser også. Uforutsette kostnader har dukket opp, studioet ble dyrere enn forventet som følge av nytt bygg og åpning ble forsinket som følge av ferieavvikling.

Hva er dere mest stolt av?

  • At prosessen fra drøm til bank til åpning har gått veldig bra
  • Hvordan studioet vårt ser ut og fungerer. Det er tegnet, planlagt og innredet av oss.
  • Pågangen av medlemmer
  • Gode tilbakemeldinger fra medlemmene våre
  • Fine artikler i BA og Fanaposten


Hvilken nytte har dere hatt av Etablerersenteret?
Bikram Yoga Fana hadde bestemt seg for å etablere et AS og hadde allerede skrevet forretningsplan da de kontaktet Etablerersenteret.

– Vi hadde et veldig nyttig møte med Gry Sæterdal hos Etablerersenteret. Hos henne fikk vi gode råd angående forberedelser til leiekontrakt og i møter med bank. Blant annet at vi burde bruke utdannelsene og titlene våre i møte med bank og huseier. Vi opplevde at dersom vi trengte råd og ekspertise, kunne vi kontakte Etablerersenteret igjen. Det var nyttig for oss å vite at vi hadde noen å kontakte dersom vi trengte råd og hjelp.

Tre konkrete råd til andre som ønsker å starte egen bedrift

  • Bruk god tid i planleggingsfasen, sett deg inn i byggtekniske forskrifter dersom du har et lokale som skal endres og vær godt forberedt i møter med bank og huseie.
  • Ha fokus på likviditet. Vær sparsommelig den første tiden. Gjør alt du kan selv og spar til tider hvor inntjeningen ikke er like god. Bruk nettverket ditt.
  • Luft ideene dine for venner, og diskuter med andre som har annen kompetanse enn deg selv.

Bor det en gründer i deg også?

Vi hjelper deg i gang!

Se kursene vi tilbyr