Fremtidsvisjoner

GRÛNDER: Kjell Sørestrand-Hansen har nå startet sitt Coastline Vision.

GRÛNDER: Kjell Sørestrand-Hansen har nå startet sitt Coastline Vision.

– Det at jeg ble tildelt stipend fra Etablererfondet gjorde det mulig for meg å satse på ideen min, fastslår Kjell Sørestrand-Hansen. Han er nå sin egen sjef i Coastline Vision.

Tekst og foto: Irene R. Mjelde

 

– JEG VIL JOBBE med å fremme forsking og utvikling i norsk næringsliv, annonserer Kjell Sørestrand-Hansen, etablerer av Coastline Vision.

Næringsutvikleren ser ikke på seg selv som en A-typisk gründer. Han har 20 års bred erfaring bak seg som ansatt. Først som daglig leder av en sportsbutikk, så i en kontraktsavdeling og i lederstillinger innen oljenæringen. Så inntraff oljekrisen.

– Livsgrunnlaget forsvant for svært mange, også for meg, forteller han.

Nå smiler Sørestrand-Hansen likevel bredt. For i en kort arbeidsledig epoke poppet det gode ideer frem i det arbeidsomme, lyse hodet.

– Årene med sportsbutikken ga meg verdifull erfaring innen kundebehandling. Og mange års erfaring fra innkjøpsfaget har gitt meg et visst innblikk i hvor unødvendig høyt kostnadsnivå det er i norske selskap, resonnerer han, og anslår kostnadsnivået til å ofte ligge 30-50 prosent over det som er nødvendig.

Sørestrand-Hansens forretningside er en videreføring av disse tidligere ervervede kunnskapene. Han vil skape økt konkurransekraft i norsk industri.

– Den økonomiske støtten fra Etablererfondet ga meg mulighet til å frigi tid til å lage og finpusse en helt ny type rapport - et pilotprosjekt for små og store bedrifter i hvordan å gjøre kostnadsbesparelser som bedrer økonomien i firmaet, forteller gründeren.

 

FAVORITT: Marken er Kjell Sørestrand-Hansens yndlingsstrøk i hjembyen Bergen. Her drev han Sportsbutikk i mange år, og her holder også flere av nåtidens gode kunder hus.

 

DEN TIDLIGE bedriftsutviklingsfasen etter stipendutbetalingen hjalp ham også å innse viktige fakta.

– Jeg er fullstendig overbevist om at analyserapporten jeg har utviklet er noe alle selskaper trenger. Men gjennom markedsundersøkelser innså jeg at mine eventuelle kunder ofte vegret seg for å ta rapporten min i bruk. De anså firmaopplysninger for å være sensitiv informasjon, og unngikk helst å sette ut denne type tjenester eksternt. Altså drev jeg og utviklet noe som ville bli vanskelig å selge.

Sørestrand-Hansen innså at han måtte endre kurs og finne «en annen vei til Rom». I 2016 valgte han derfor å endre kurs, og ble med på å starte et rådgivnings-selskap sammen med flere andre kunnskapsrike bedriftsutviklere – et firma som spesialiserer seg på å skrive søknader på FoU-prosjekter for gründere og bedrifter.

– Nå, etter et og et halvt år som daglig leder der, og sterk vekst i bedriften, har jeg av strategiske grunner valgt å gi meg i dette fellesprosjektet. Jeg har finpusset forretningsideen min, og er nå klar for å starte min egen reise.

 

DE FØRSTE OPPDRAGENE er for lengst signert. Sørestrand-Hansen ser på fremtiden som et lyst, langt lerret. Formelen han nå har kommet frem til mener han gagner både kundene og ham selv, og hans enkle logikk er: Den viktigste kunden er den du har foran deg. Salgstriks og kundemanipulasjon har han ingenting til overs for.

– En må kjenne sine styrker og svakheter som person og ha de rette verdiene i bunn. Jeg måler ikke suksess i omsetning, men i kundetilfredshet. En må tenke langsiktig. I mange år har jeg befunnet meg på mottakssiden og erfart hvor viktig det er å selge med troverdighet. Jungeltelegrafen er verdt mer enn all markedsføring gjennom andre kanaler.

 

INNOVASJON: Bergen er gründerbyen i Kjell Sørestrand-Hansens hjerte.

 

HORDALAND FYLKESKOMMUNES bistand til forretningsetablerere har Sørestrand-Hansen mye bra å si om.

– Å bli tildelt etablererstipend fra Hordaland fylkeskommunes etablererfond føltes som en første bekreftelse på at det var noen som hadde tro på forretningsideen min. Tilskuddet er et fantastisk tilbud til oss nyetablerere.

Den største rosen tildeler han likevel Hordaland fylkeskommunes kurs- og rådgivningsetat for nyetablerere, Etablerersenteret.

– Konsulentene på Etablerersenteret fortjener virkelig all skryt de kan få. De har oppriktige ønsker om å hjelpe deg i gang og støtten derifra er ekstremt verdifull. Forretningsrådene de gir er høyst nødvendige i den tiden en er så økonomisk sårbar.

Sørestrand-Hansen skryter av Bergens gründermiljø, og vil også trekke frem Nyskapingsparken, driftet av Bergen Teknologioverføring AS (BTO), og finansiert av Høgskulen på Vestlandet, Norges Handelshøyskole, Hordaland Fylkeskommune, Bergen Kommune, Universitetet i Bergen og Siva.

– Der finner du høyst kompetente mennesker som kan hjelpe deg med det du selv er dårlig på. Samtidig er miljøet der er et særdeles godt tilskudd til den psykologiske støtten en har så godt av for å holde seg flytende i en risikabel oppstartfase, roser han.

Den ferske bedriftseieren har et stort nettverk som privatperson, men er bevisst på at venner, familie og bekjente ikke skal brukes til veldedighet.

– Hvis du ikke selv kan bringe verdi tilbake til dine venners firma skal du heller ikke basere deg på hjelpen de kan gi deg.

 

ET PAR HJERTESUKK vil den ivrige forretningsutvikleren gjerne også komme med. Et av dem handler om det han omtaler som rigide regler som for gründerbedrifter virker mot sin hensikt.

– For eksempel har NAV mange gode tiltak - som dagpenger under etablering, men reglene, og vilkårene de er underlagt, er for statiske og utdaterte. Dynamikken i norsk næringsliv er i forandring. Det er ikke realistisk å tro at en skal tjene penger fra dag en. Da må også regelverket utvise større fleksibilitet for å møte den virkelige gründerverdenen.

Han tror ikke at han har formelen for alt, men Sørestrand-Hansen er klar på at det å bygge opp en bedrift tar tid, og er knallhardt arbeid. Et godt råd han ønsker å dele med andre gründere er å huske og stoppe opp og evaluere eventuelle bommerter en gjør i startfasen.

– Svelg egoet ditt og vær åpen for forandringer av opprinnelige planer. Jo før du innser en feil jo bedre er det. Jeg mener at det å evaluere feilene en gjør er minst like nyttig, om ikke enda viktigere enn å evaluere suksess.

Han påpeker også behovet for å lage en skikkelig markedsanalyse.

– Om ikke kundene er villig til å betale for det du tilbyr er det bare til å lage papirfly av hele forretningsplanen din og lage en ny. Så må en tørre og satse. Det er altfor mange som ruger på fantastiske ideer uten å våge å sette dem ut i livet.

Bor det en gründer i deg også?

Vi hjelper deg i gang!

Se kursene vi tilbyr