Globalt gründerhus på Bryggen i Bergen

- HUB Bergen er en møte- og arbeidsplass for gründere, et kreativt miljø for mennesker som ønsker å starte for seg selv, driver egen virksomhet eller har en idé. Slik beskriver Silje Grastveit og Torhild Eide Torgersen The HUB Bergen. De har gjenskapt et utenlandsk konsept på Bryggen i Bergen, og ønsker å gjøre suksess i Norge.

- Vi hadde opplevd verdien av å ha et initiativrikt nettverk tett på, og visste at slike miljøer løfter innovasjonstakten og entreprenørspiriten til et nytt nivå. Vi ønsket å arbeide i et slikt miljø, og når det ikke fantes måtte det skapes, sier Silje.

The HUB Bergen AS er basert på et kontorfelleskapskonsept utviklet i London i 2005. Per dags dato eksisterer det mer enn 25 andre rundt omkring i verden, og flere er i ferd med å opprettes. Målet er å skape en nettverksstruktur med gründere og små foretak som kan samarbeide, dele idéer og kompetanse, både lokalt og globalt.

Bedriften holder til i svært unike lokaler, og selve bygget var i sin tid et tørrfisklager. Nå er det pusset opp, etterisolert og modernisert, men beholder likevel en særegen stil. Det er flere små og mellomstore rom, samt delvis åpne arealer hvor man kan sitte. Med 500 kvadrat til rådighet får man også plass til en del.

- HUB'en kobler mennesker, ideer og kompetanse, fleksible arbeidsplasser for gründere, og et bredt lokalt og globalt nettverk bestående av innovatører innen ulike fagfelt og kompetanseområder.

Silje og Torhild fremhever tjenester som HUB'en tilbyr:

Medlemskap

- Vi tilbyr både fulltids- og støttemedlemskap i tillegg til andre fleksible mellomløsninger tilpasset dine behov. Med et «HUB Connect»- medlemskap får du kontorplass en dag i måneden og muligheten til å delta på aktiviteter på huset. Prisen er fra 300 kr og oppover.

Kontorhotell

Hos oss kan du leie av kontorplass for en kortere eller lengre periode – per dag, uke eller måned. Perfekt for mennesker som kommer fra andre steder, andre byer eller andre land og som ønsker å arbeide i det kreative miljøet HUB Bergen representerer.

Inkubator

Vi bidrar til å utvikle innovasjonsbedrifter og gründere i startfasen gjennom tilførsel av kompetanse, nettverk, kobling til støtteordninger og tilgang til et inspirerende og skapende miljø.

Tenketank

Vi tar initiativ til, designer og leder tverrfaglige prosesser og prosjekter for å utvikle nye løsninger på vår tids sosiale, kulturelle og miljømessige utfordringer. Et eksempel er prosjektet ´Over 7 fjell`, der vi leder tverrfaglige grupper gjennom en innovasjonsprosess der de skal komme opp med nye løsninger på syv store, komplekse samfunnsutfordringer.

Hvilke positive og negative opplevelser har dere fra oppstartfasen?

- Det tok tid før etableringen løsnet og folk forsto hva det var vi holdt på med å etablere. "Co-working" (les: flere personer med ulik kompetanse og prosjekter arbeider under samme tak og samarbeider på tvers) er en arbeidsmetode som ikke er kjent i Norge. HUB Bergen er også Norges første HUB, og senter for sosial innovasjon.

- Vi tror grunnleggende på at det finnes nye modeller som både kan være bærekraftig for mennesker, miljø og økonomisk utvikling. Nå er sosialt entreprenørskap kommet på agendaen flere steder, og vi har fått med oss veldig gode og solide samarbeidspartnere. Vi ser også at miljøet fungerer slik vi har ønsket. Flere av våre medlemmer samarbeider på tvers, har slått seg sammen eller skaper forretningsmuligheter for hverandre.

Hvordan har Etablerersenteret hjulpet dere?

- Etablerersenteret har bidratt med enkelte nyttige kontakter, og var i en periode med i en ressursgruppe for posisjonering av HUB Bergen. Vi hadde en del kunnskap om etablering og forretningsutvikling fra før, så kurset var litt basic for oss. Kurset er verdifullt for gründere i tidlig startfase.

Hva er dere mest stolt av?

- Vi er stolte over å ha startet Norges første HUB og transformert et gammelt lager for tørrfisk til et hjem for sprelske gründere. Nå har vi et spennende gründermiljø med inspirerende medlemmer i ulike faser, med ulik kompetanse og med ulike forretningsideer. Vi er stolt over at det fungerer, og at vi har kommet gjennom det første harde oppstartsåret med begge beina godt plantet på bakken.

Hva er deres drivkraft, og hvilke fremtidsplaner har dere?

- Vår drivkraft er å løfte frem flere initiativer som gjør en positiv forskjell for mennesker og miljø, og som også kan bære seg økonomisk. For å få dette til arrangerer vi en rekke prosjekter som gir trening i prosjekt- og endringsledelse, utvikling av virksomheter og setter fokus på alle mulighetene som finnes i komplekse utfordringer i samfunnet. En utfordring er til for å løses.

Hvor står bedriften i dag?

- Vi er to som drifter The HUB Bergen til daglig, og vi har per i dag 40 medlemmer, med god plass til flere. Vi har mange samarbeidspartnere i Bergensregionen, deriblant Sparebank 1 SR-Bank, Bergen Teknologioverføring, Hordaland Fylkeskommune, Bergen kommune og Innovasjon Norge.

Tre gode råd fra Torhild og Silje:

1) Bare start – trø ut i det med begge beina og ikke halvveis. Du vil aldri kunne forutse eller bestemme alle trinnene på forhånd, så det gjelder bare å tørre å prøve. Du vil feile en masse, men det er bare god læring.

2) Ikke gjør det alene – få med deg partnere tidlig, og velg folk som er bedre enn deg selv. Da blir dere samlet mye bedre og sterkere, og du får en brattere læringskurve som gjør prosessen gøyere. Og husk at det skal være gøy!

3) Ikke vær redd for å dele – mange i starten av en etablering holder ideen sin hemmelig for å unngå at noen stjeler den. Men, de fleste som hører om en ny idé tenker at det er umulig, vanskelig eller utfordrende – så del i vei. Ikke vær redd for å fortelle om det du ønsker å starte. Deling gjør veien så uendelig mye kortere og etableringen skjer mye raskere.


Les mer på bergen.the-hub.net

Bor det en gründer i deg også?

Vi hjelper deg i gang!

Se kursene vi tilbyr