Lindrende magneter

Helt fra barndommen av har Jan Ard Rosnes levd med kroniske smerter. Utprøving av utallige ulike behandlingsformer ga liten, eller ingen virkning - helt til han kom over magnetterapi.

Etter å selv endelig ha funnet lindring for årelange smerter hadde Rosnes et sterkt ønske om å hjelpe andre som sliter med kronisk sykdom, og etter å ha tilegnet seg all tilgjengelig kunnskap om emnet, åpnet han i april i år sin egen bedrift innen konseptet, Senter for magnetfeltbehandling.

— Jeg ønsker å tilby de beste produktene og tjenestene innen magnetterapi for så mange som mulig, og på senteret kan nå klienter få behandling for problemer som redusert blodsirkulasjon, hevelser, smerter, revmatiske plager, og fordøyelsesvansker. Også for depresjon har denne formen for behandling vist seg å være virkningsfullt, forteller den ivrige gründeren.

 

Møt flere nyetablerere og gründere her

 

Elektromagnetisme

Magnetenes kraftfulle virkning er ukjent for mange, og Rosnes forklarer:

— Det er gjort mye forskning på den positive effekten som oppstår når kroppen eksponeres for et magnetfelt. Norge ligger litt etter, men utenlandske sykehus har lenge benyttet seg av elektromagnetisme. En «spole», eller trommel, skyves over pasientens smertested og magnetfeltet gir smertefri og behagelig lindring og behandling, helt uten bivirkninger. I tillegg finnes det permanente magneter – et av naturens mange undere. Disse gir en mer lokal virkning, og produkter med ilagte magneter fås i utallige ulike varianter; som i innleggsåler for sko, i bandasjer, som magnetnåler til å feste på klærne, eller som armbånd, redegjør Rosnes, og utdyper:

— Den positive virkningen av sportsarmbåndet som så lenge har vært en farsott i USA, har også blitt oppdaget her til lands, og i tillegg fører vi et bredt utvalg av lekre armbånd for damer, med innebyggede magneter.

 

Foto: Daglig leder i Magnetfeltbehandling AS, Jan Ard Rosnes

 

Ønsker å informere

Senter for magnetfeltbehandling er lokalisert i Solheimsgaten i Bergen, og bedriftseieren mener at han har lykkes med å skape et tilbud innen magnetterapi som er representativt for 2016.

— Jeg er stolt av å kunne tilby virksomme behandlinger, sentral beliggenhet, moderne lokaler, en flott nettside, og gode magnetterapi-produkter fra Energetix. Og ikke minst er jeg glad for at jeg nå har mulighet til å hjelpe andre mennesker til et bedre liv, smiler den kombinerte behandler, og daglige lederen.

— Mange har allerede fått øynene opp for magnetfeltbehandling, og klienter kommer til både fra nært og fjernt. Men leger mangler kunnskap om virkningen av magnetterapi, noe som ofte resulterer i at de fraråder sine klienter denne nyttige behandlingsformen. Jeg ønsker å spre informasjon og vil gjerne henstille alle som sliter med kroniske plager om å kontakte senteret for informasjon, enten via vår nettside magnetfeltbehandling.no, eller på telefon.

 

Har fått god hjelp

For å nå målet sitt om eget behandlingssenter benyttet Rosnes seg av tilbudet om rådgivning og veiledning fra Etablerersenteret.

— Mitt inntrykk av Etablerersenteret er at de innehar bred kompetanse, og er meget profesjonelle i sin jobb. Ved oppstart av bedriften var det svært viktig å få råd fra personer med erfaring om nyetableringer. Spesielt har det vært nyttig med all god hjelp angående utfordringen om hvordan å nå nye potensielle kunder, påpeker han.

 

Etablerersenteret sitt tilbud

 

Gode råd til andre

Den ferske eieren av Senter for magnetfeltbehandling har følgende råd å gi til andre som har tanker om å starte sin egen arbeidsplass:

1. Ta deg god tid til utvikling av konseptet.

2. Vær i riktig posisjon når du setter inn støtet, både økonomisk, angående familiesituasjon, og med tanke på nødvendig støtte.

3. Gjør forundersøkelser angående kundegrunnlag, samt om produkter og tjenester som bedriften vil ha behov for.

Bor det en gründer i deg også?

Vi hjelper deg i gang!

Se kursene vi tilbyr