Månedens bedrift er AK PRODUKTER A/S

Vi har snakket med Kjetil Engelsen som driver bedriften sin i Os kommune

 

AK PRODUKTER AS leverer til VA sektoren.

Hovedproduktet er egne oppfinnelser som skal beskytte avløpsnett, overvannsnett og vann nett. Produktene skal sikre uønskede forurensinger som skaper driftsproblemer på kort eller lang sikt.

Produktene er med å gjøre hverdagen lettere og tryggere for de aktørene som i første omgang produserer anleggene men også sikkerheten for ledningseieren om at anlegget/kummer og ledninger ikke har mottatt uønskede forurensinger som stein grus jord og asfalt. 

Produktene er knyttet til offentlig infrastruktur eller utbygging av private VA anlegg,  og vei anlegg. Dette gjelder også utbygginger eller rehabilitering av vann og avløpsnett generelt. Produktene er med på å sikre kvalitetssikringen til den enkelte aktør slik at man unngår avvik. 

-hva er bakgrunnen for ideen?
Ideen kom opp da vi hadde gjentatte problemer med at uønskede gjenstander og forurensinger kom ned i avløpskummer og videre til avløpsnettet. Problemene gjentok seg også etter at vi hadde overlevert våre arbeider til utbygger, men denne gangen var det utbygger som stod for asfaltering av toppdekke på veier og lignende som var årsak til at grus og asfalt ble tilført avløpskummene. 
Dette medførte igjen til at vi fikk underkjent vår dokumentasjon til fremtidig eier av anlegg og måtte igangsette rensing og lignende tiltak som igjen gjorde anlegget dyrere da kostnadene ble videreført til hovedentreprenør. Det var med andre ord egne erfaringer med forskjellige aktører innen VA markedet som gjorde at vi så oss lei på problemene som hele tiden gjentok seg som utløste ideene om å fremskaffe et produkt for å unngå nettopp dette. 

 
 
\"\" \"\" 
 

Min erfaring med oppstart av bedriften er positiv siden jeg driver egen rørleggerbedrift fra før.  Jeg valgte å starte et eget selskap som kunne ivareta produktideene og få disse ut i markedet fordi det viste seg vanskelig å selge fra min rørleggerbedrift.
 

-mange ulike utfordringer underveis
Det å finne rette beslutningstagere som ser at produktene faktisk er til deres hjelp er en av utfordringene. Vi må overbevise rørleggere og entreprenører om at produktene våre er med på å gjøre ting enklere. VA markedet oppleves gjerne som konservativt i forhold til nye produkter og ikke minst evne til nytenkning. Det er de største skeptikerne som har blitt de beste kundene våre!

Det har og vært utfordrende å finne riktige forhandlere og ikke minst få disse til å se betydningen av produktene. Dette har i grunnen løst seg greit fordi selgerne som forhandlerne benytter, reiser rundt og besøker markedene og dermed har utvidet sine eksisterende produktspekter betydelig.

Å få ovebevist Innovasjon Norge at dette var ideer å satse på, var og en stor utfordring. Støtten fra deres side kom godt med på et senere tidspunkt. 

Riktig produsent var vanskelig å finne i Norge siden produktene innbefatter mye ”sying”. Vårt ønske var å få lokale eller nasjonale produsenter for å kunne innføre korte leveringstider og unødvendige misforståelser fra idé til produkt og produktutvikling.

-god mottakelse i markedet
Mottakelsen i markedene har vært over all forventning. Samtidig har jeg fått positive tilbakemeldinger på at produktene blir produsert i Norge. Vi har deltatt på messer som har betalt seg i etterkant. Vi har knyttet kontakter til nye kunder og personer som er svært viktige for oss. 

-hva er du mest stolt av å ha fått til?
Noe av det som jeg er mest stolt av er at jeg har ført ideene frem til Norsk patent, og ikke minst å få beskjed fra Patentkontoret at ideene er patentbare utenfor Norge (i PCT- land) Dette synliggjør at produktene også har potensialet utenfor Norge. Jeg er stolt av å få fram produkter som markedet bransjen virkelig har behov for!

-har du konkurrenter?
Konkurrenter har vi strengt talt ikke. Dette må nøye vurderes når man går inn i ukjente markeder med tanke på kopiering. Jeg god på å vurdere nye kunder og markeder som er aktuelle for produktene. Samtidig er jeg nøye på å planlegge årstider og hvilke arbeider som er i gang ute i markedene til en hver tid. Det er en fordel at jeg kjenner bransjen inngående og er en del av den. 
Jeg er god til å lytte og ”snappe” opp nye utfordringer som kundene våre står overfor og som kan gi nye ideer. 

-planer for framtiden?
Nå er jeg i ferd med å få kontakter i Sverige som har store markedsandeler med sine produkter som er beregnet på VA markedene. 

Bor det en gründer i deg også?

Vi hjelper deg i gang!

Se kursene vi tilbyr