Med Livsenergi som mellomnavn

– Atomega er et langsiktig og fremtidsrettet prosjekt som forebygger vold i nære relasjoner, og skaper god psykisk helse, redegjør gründeren Marina Hansson.

– Atomega er et langsiktig og fremtidsrettet prosjekt som forebygger vold i nære relasjoner, og skaper god psykisk helse, redegjør gründeren Marina Hansson.

– Frihet er for meg å ha et normalt liv – å få «andast», betror svenskfødte Marina Hansson, gründeren bak Atomega.

Tekst og foto: Irene R. Mjelde

 

– JA, hva er det jeg driver med, egentlig? kontrer gründeren Marina Hansson på spørsmålet om hva jobben hennes går ut på.

– Det er vanskelig å forklare, prosjektet mitt er veldig omfattende, utfordrende og nyskapende. Men, kort fortalt består mitt arbeide i å forebygge vold i nære relasjoner, gjennom å hjelpe mennesker å aktivt bygge psykisk god helse.

Hanssons enkeltpersonforetak – Atomega, sin visjon er intet mindre enn at alle mennesker skal klare å ta vare på sin egen totale helse på en god og enkel måte.

– Konseptet mitt har utviklet seg i takt med min egen utviklingsprosess. Etter hvert som jeg løser mine indre blokkeringer blir jeg også en bedre støtte for andre som nå står i samme situasjon som jeg selv en gang var i.

 


BERGEN: I sin egen utviklingsprosess hentet Marina Hansson frem sine kreative sider ved å male bilder.
– Vår vakre by viste seg å bli et helvete for meg, vedgår Marina Hansson.

 

SOM RÅDGIVER og coach, spesialisert innen manipulasjon og vold i nære relasjoner, har Hansson mye på hjertet.

– Vi fødes som frie sjeler, men i denne verdenen vi lever i er det vanskelig å vokse opp som et unikt menneske. Allerede i barnehagealder blir vi formet og hjernevasket – presset inn i en ramme. Vi tilpasser oss, og så baller det bare på seg, til vi blir en av «saueflokken».

Hansson har full forståelse for behovet for å ha systemer.

– Jeg mener ikke at all samfunnsutvikling er feil, men vi har glemt mennesket i dette. Når et menneske mister sin egen livskraft blir det mer mottakelig for manipulasjon, både fra reklame, media, og fra menneskene rundt seg. Derfor er det i vår tid så ekstremt viktig å forebygge, sørge for at vi har en sunn psykisk helse, slik at vi lettere kan stå imot ytre negativ påvirkning.

Psykisk helse-gründeren redegjør for at det handler om å stå stødig, tenke klart, om å følge sin egen frie vilje, våge å være «den ene».

– For å klare dette må vi våge å kjenne på negative følelser og tanker, og vite at tankene våre ikke definerer oss som menneske. Ved å dele vonde tanker vi bærer på unngår vi at undertrykte følelser blir stående i underbevisstheten og stange.

 


KLAR: Marina Hansson har innredet samtale- og møterom i egen kjeller.

 

DA HUN VAR tre år mistet Hansson sin mor. Hennes far giftet seg igjen forholdsvis kort tid etter at hun døde, og vesle Marina var plutselig en del av en større søskenflokk.

– På 70-tallet var det ikke vanlig at små barn ble sett og hørt. En snakket ikke om problemer slik en gjør i dag. Helt plutselig var jeg blitt en del av en lykkelig familie på den idylliske svenske landsbygden, og min første mamma ble aldri nevnt. Hun var som visket ut fra livet mitt.

Dette skapte en sterk innvendig smerte i barnet Marina.

– Det er så utrolig viktig at barn får lov til å føle, og at de får vite at uansett hva de føler er det ingenting feil med dem.

Hun mener at holdningen mange voksne mennesker fortsatt har, at «Du skal ikke være sint», eller «Du skal ikke sitte her og grine» må bort.

– Det er naturlig at en ønsker å løpe fra vonde følelser, men tårer bør være like akseptert som glade følelser. Følelser kommer og går, som et hjelpemiddel i hverdagen, og hver eneste av dem er riktig. Følelser er kroppen sin egen måte å løse floker på.

 


MOT: Hanssons maleri «Ingenting» står for det å følge eget indre instinkt og kaste seg ut i det ukjente.

 

SOM VOKSEN kjente Hansson lenge på en følelse av at «noe» var galt med henne.

– Den indre dissonansen ga seg utslag i at uansett hvor «snill» jeg var mot andre fikk jeg det motsatte tilbake. Mannen jeg ble trukket mot viste seg å ha en manipulerende og voldelig oppførsel.

Hansson kom til fra Sverige til Norge i 1997. Det var kjærligheten som brakte henne over landegrensen. Dette forholdet tok slutt, men Hansson ble likevel værende i Bergen. Så møtte hun mannen som ble starten på mange vanskelige år, men som også førte til at hun nå kjenner seg sterkere enn noen gang.

– Å bli truet og utsatt for vold over tid skaper frykter og blokkeringer i kropp og sinn. For å klare å løse opp igjen slike knuter må en ha mot til å møte seg selv og faktisk kjenne på frykten og angsten.

Hansson har selv kjent på kroppen hvor tungt det er å gjøre akkurat den jobben, men oppfordrer likevel sine klienter om å ta fatt.

– Alternativet er verre. Om en lar være kan det få ulike alvorlige konsekvenser. For eksempel våknet jeg en morgen og lå som lammet i sengen, med kroppen utslått av negativ energi. Jeg klarte ikke å bevege meg, og måtte bevisst bruke all min mentale styrke for å kjøre livskraften i kroppen i gang før jeg omsider klarte å reise meg fra sengen.

I 2011 stod Hansson ovenfor sitt livs valg: «Enten går jeg inn for livet, eller så dør jeg.»

– Svaret var enkelt. Jeg ville leve.


LUFTBÅREN: – Da jeg malte «Drivkraft» ante jeg ingenting om fremtiden. Jeg måtte våge å slippe alt, og bare flyte med.

 

DA HUN OMSIDER hadde kommet seg opp og ut av det destruktive forholdet ville Hansson gå til roten av problemet. Hun begynte med en utdannelse innen NLP  –Neuro lingvistisk programmering, som handler om personlig utvikling og forandring.

– Det høres nok litt klisjeaktig ut, men sannheten er at du blir ikke genuint ekte før du har funnet deg selv. Jeg hadde mye å lære, men etter hvert begynte jeg å oppdage mitt eget sinn, hvem jeg var, hva jeg ønsket. Når vi utforsker oss selv, vokser styrken inni oss.

Hansson skjønte snart at om hun skulle komme seg ut av «volds-boblen» for alltid måtte hun ta skikkelig grep, komme helt til bunns i seg selv.

– Kortsiktige løsninger ville bare ha fungert som brannslukking for en periode. For å stoppe påvirkningen av volden må en finne ut hvordan en selv fungerer.

Hun utdannet seg også til Erfaringskonsulent, noe som førte henne inn i arbeidspraksis innen offentlig psykiatribehandling.

– Der ble jeg utrolig godt mottatt, og ervervet meg uvurderlig kunnskap for veien videre.

 

– HAR DU det bra nå?

– Jah! Nå har jeg det veldig godt.

Som et symbol på det tok Hansson nylig mellomnavnet Solaris, som for henne betyr «livsenergi».

– Etter å i over 20 år ha levd under manipulasjon og vold i nære relasjoner, og konsekvensene det gir et menneske å være utsatt for slikt, ønsket jeg å stadfeste starten på mitt nye liv med et nytt navn. For meg representerer dette mellomnavnet opplevelsen av et kjærlig og gledelig liv. Et liv jeg lever etter min egen frie vilje uten å bli utsatt for noen form for vold eller kontroll.

Trangen til å hjelpe andre som sitter fast i destruktive relasjoner har lagt i Hansson lenge. Hun forteller at det alltid har falt henne naturlig å være der for andre, og at mennesker hun kommer i snakk med har lett for å åpne seg og fortelle.

44-åringen påpeker at jo mer bevisst en er på seg selv, jo bedre blir en til å forstå andre.

– I tillegg fører bakgrunnen min til at jeg nå umiddelbart leser situasjoner. Det er som om jeg har ultrasensitive sensorer for manipulasjon, vold og ubehagelig kommunikasjon. Nå vil jeg bruke meg selv som verktøy for å hjelpe andre.

Hun har mange planer for firmaet sitt. En av dem er å drive foredragsvirksomhet, både for bedrifter og private.

– Jeg har ikke kommet skikkelig i gang enda. Da jeg i begynnelsen av mars holdt på med planlegging av et oppstartforedrag i Fjell kulturhus ble jeg stoppet av koronaen, men i ettertid ser jeg at denne «ventetiden» har gjort meg enda stødigere og klar for å ta fatt.

Foreløpig duger veiledningslokale hun har innredet i kjelleren i sitt eget hus på Sotra.

– For tiden går arbeidsdagen min mye ut på og ta imot telefonsamtaler gjennom ulike hjelpeorganisasjoner.

 


FERSKT: «Skapelsen» er foreløpig det siste bildet Hansson har malt. Det representerer prosessen å skape livet i livskraft og kjærlighet.
 

DET HAR VÆRT gledelig for Hansson å oppdage at det er mange menn som ringer henne.

– Også menn finner livet vanskelig og trenger hjelp i relasjoner hvor de blir utsatt for vold. Eller de, etter å ha brutt ut av et voldelig forhold, sliter med konsekvensene av å ha blitt ille behandlet, manipulert og undertrykket.

Som et hjelpemiddel i arbeidet har Hansson utarbeidet Atomegas livsendringsverktøy, en fremgangsmåte å bruke i samtaleprosessen, inndelt i fem steg. Hun beskriver metoden som en særdeles kraftfull, enkel og nyttig teknikk.

– Det er likevel begrenset hvor mye jeg kan få utrettet for et menneske på en times telefonsamtale. Derfor har jeg nå begynt å ta i bruk mitt klarsyn. Om klienten har vanskelig for å sette ord på situasjon og følelser har det vist seg å være veldig nyttig i hjelpeprosessen.

Å ta i bruk disse evnene har lagt langt inne for Hansson.

– Jeg hadde lenge problemer med å innrømme ovenfor meg selv at jeg er klarsynt. Tidligere har jeg nemlig møtt mye motbør når jeg har vært åpen om det. Nå stoler jeg på meg selv og tar evnene i bruk om de kan vise seg å være nyttige.

 

HANSSON er sikker på at offentlige organisasjoner som for eksempel barnevern, politi, og helsevesen ville hatt svært god nytte av Atomegas konsulenttilbud.

– Egentlig har samfunnet vårt veldig gode systemer. Det som mangler er at hjelpeapparatet blir mer bevisst på hva som ligger bak når det oppstår vold i nære relasjoner. Ansvarliggjøring av brukerne av systemene er også viktig å få på plass.

Hun mener at spørsmål en bør stille seg er: Hvilke mekanismer er det som styrer når en person ikke klarer å bryte ut av et forhold der hun, eller han, blir utsatt for fysisk og psykisk vold? Og hvordan fungerer dynamikken som gjør at volden oppstår?

– Ingen hjelpes fremover av å bli møtt med en «stakkars deg»-holdning. Ofre for vold i nære relasjoner må vite at de selv er ansvarlig for å komme seg ut av ødeleggende relasjoner. Løsningene er vanskelig å se når en er traumatisert, men de får ikke skikk på livet sitt før de har løst opp i sine indre «sår».

Hansson presiserer at en selv må ta ansvar om en vil lære å forstå egne mekanismer, både mentalt og biologisk. Hun redegjør for at innarbeidede mønstre også sitter i kroppen, ikke bare i tanker og følelser.

– Det er så mye i ens livssituasjon som stabiliserer seg når en tar ansvar for egen helse. Men skal du løse et problem må det løses fra innsiden. Om ikke står en i fare for å senere møte en ny partner av samme kaliber.

 

 

– HVA ER drivkraften din?

– Å ha et godt liv, og å hjelpe andre til å kunne leve helt og fullt.

Målet er å etter hvert opparbeide økonomisk vinning med firmaet, slik at hun får betalt for arbeidet hun gjør.

– Jeg har grunnlagt Atomega parallelt med at jeg har bygget meg selv opp som menneske. Jeg vet at firmaet er bunnsolid. Jeg skal få frem budskapet mitt, jeg kommer til å høres og jeg kommer til å sees, forsikrer Hansson. 

Prosjektet bygger på slagordet hennes: «Helheten du ikke ser».

– Det er det å se hele mennesket vi ofte mangler. Det er der nøkkelen ligger.

De gode tilbakemeldingene er også en kilde til inspirasjon.

– Det er så utrolig givende når klienter sier at de finner roen og får løst opp i følelsesmessige floker etter en samtale med meg. Å ha utfordringer i livet er helt normalt, litt krusninger skal det være, men det er frustrerende og forferdelig slitsomt om en til stadighet må gå gjennom «eksplosjoner».

 

HOS ETABLERERSENTERET har Hansson deltatt på kurset 1-2-3 Etablering, samt at hun har benyttet seg av seks-sju timer med personlig veiledning.

– Kurset var veldig bra, og veiledningen var avgjørende for meg for å komme videre i den prosessen som da var. Rådgiverne ved Etablerersenteret viste seg å være særdeles hjelpsomme, imøtekommende og støttende.

– Hva er du mest fornøyd med når det gjelder firmaet ditt?

– Jeg er vel aller mest fornøyd med meg selv, at jeg har klart å takle alle utfordringene og løsnet meg selv fra den vonde dynamikken. Nå forstår jeg meg selv som menneske på et helt annet plan. Jeg ser meg selv som et helt menneske.

– Hvilke råd vil du gi andre gründerspirer der ute?

– Stol på deg selv, og våg å stå alene.

 

Du kan lese om Atomega konsulenttjenester på www.atomega.no

Gründerne bak:

Bor det en gründer i deg også?

Vi hjelper deg i gang!

Se kursene vi tilbyr