Rådgivningsbyrået Plussfaktor

På Hegreneset i Sandviken ligger et hvitkalket krutthus fra 1807. Her holder Plussfaktor til. Byrået tilbyr rådgivning, kurs, e-læring og styringssystem som gir deg verktøy til forandring og fremgang både i arbeidslivet og livet generelt.

Hvorfor startet du egen bedrift?
Etter 20 år i forsikringsbransjen kjente gründer og seniorkonsulent Merete Wik Silden et stort behov for forandring og et ønske om å skape. -For å kunne bidra på best mulig måte tilegnet jeg meg tverrfaglig metakompetanse om kommunikasjon og forandring gjennom utdanningen i Kommunikologi©: (Studiet av struktur og dynamikk i kommunikasjon og forandring når all opplevelse og all adferd er valgt definert, beskrevet og forstått som kommunikasjon). Dette var med på å gi meg strukturert kunnskap og verktøy i rollen som konsulent. Jeg tenker at mennesker har enorme ressurser som de ofte ikke bruker. Derfor har for eksempel alle organisasjoner og bedrifter potensiale i seg til å bli superorganismer: effektive, strukturerte og innovative!

Hvilken erfaring har du med Etablerersenteret?
-Jeg har deltatt på Etablererkurs. Kurset ga meg bekreftelse på at jeg har det som skal til for å starte for meg selv. Noen gode tips vedrørende regnskapsføring fikk jeg også med. Mitt inntrykk er at Etablerersenteret leverer hjelpsomhet og erfaring når man trenger det. De er ærlige og positive.

Hvor bedriften står i dag?  
-Jeg har valgt å være alene foreløpig, med nære samarbeidspartnere i Oslo. Dette gir fleksibilitet i forhold til størrelse på oppdraget, samt muligheter når bedriftens hovedkontor/beslutninger tas i Oslo. I dag er mine kunder lokale. I morgen kan de være nasjonale.

Hvilke positive og negative opplevelser har du fra oppstartfasen?
-I min iver tenkte jeg at er det bare var å tilegne seg nødvendig kompetanse og kjøre på. Erfaringen min ble at jeg måtte stoppe helt opp for å komme videre. Bokstavelig talt på krypestadiet. Dette har gitt meg verdifull erfaring. For meg er det sant at man blir sterkere innenfra, og at tempoet på en forandringsprosess varierer.

Hva er du mest stolt av?
-At jeg sammen med mine samarbeidspartnere kan levere et helhetlig og faglig integrert konsept til organisasjoner. Eksempel: En bedrift ønsker bedre oversikt og kontroll og at HMS-kompetanse skal gjennomsyre bedriften på alle nivåer. Da kan vi levere både leder- og medarbeidertreninger, samt styringssystemet SemanSys(R), som sikrer at alt henger sammen.

Hvem ser du opp til?
-Min svigermor på 85 som fulgte sin drøm og ble ferdig utdannet lærer når hun var 45. Hun skaper alltid gode tilstander rundt seg og er en magnet som tiltrekker oss alle. Jeg ser opp til folk generelt som skaper noe i og utenfor seg selv. Alt fra egenskaper som å bidra med godt humør eller gode arbeidsplasser.

Hva er din drivkraft, og hvilke fremtidsplaner har du?
-En verden av autentiske, kraftfulle og skapende mennesker.

Har du noen fordeler fremfor konkurrentene?
-Ja, helheten i produkter og tjenester, samt fleksibiliteten jeg kan tilby; faglig og ressursmessig. Alt kan skreddersys utfra behov og størrelse.

Plussfaktors tre råd til de som ønsker å starte bedrift
• Ha orden og struktur fra dag én gjennom ditt internkontrollsystem
• Aksepter at noen ganger stopper det opp før man kommer videre
• Stol på deg selv, du er ditt gull og grunnen til at du startet for deg selv

Bor det en gründer i deg også?

Vi hjelper deg i gang!

Se kursene vi tilbyr