Randi T. Nordvik

Randi jobber som mentor, coach, inspirator og kursleder. Forretningsideen hennes bygger på forebygging av stress og utbrenthet og det å få fram det unike som bor i hvert enkelt menneske.

Hva er utgangspunktet for ”Du er unik”? 

Det handler om bevisstgjøring av å kommunisere og samarbeide godt med oss selv, for der igjen å kommunisere og samarbeide med våre omgivelser for å ivareta en kontinuerlig god utvikling og fornyelse.
 
Som daglig leder var min holdning at den viktigste ressursen for å skape gode resultater og en fremtidsrettet arbeidsplass lå i hver enkelt medarbeider. Stadige endringer og større krav og forventninger til mer effektivitet og bedre resultater stod imidlertid ikke i forhold til de ressursene som ble investert i den enkelte arbeidstaker.
Jeg ønsket i større grad å bidra med å sette fokus på videreutvikling av mennesket, og samtidig balansere et utfordrende arbeidsliv med et godt personlig liv.
 
Kan du si noe om dine erfaringer med oppstart av din bedrift? 
Da jeg bestemte meg for å starte for meg selv, hadde jeg et klart mål, men ikke en klar plan. Målet i jobbsammenheng var å få ledere, med og uten tittel, til å forstå at alle muligheter og begrensninger sitter i oss selv. Vi må først og fremst bli vår egen beste leder for å være en lederstjerne for andre.
 
Fra å være en person som har fått energi av å planlegge, ta kontroll og ha struktur har det vært utfordrende å oppleve at jeg mange ganger har måttet stoppe opp og endre på planer, men jeg har hatt en iboende tro på at veien blir til mens jeg går, -og bygger jeg stein på stein vil jeg nå målet! Jeg har også trodd på at hver utfordring, på godt og vondt, har vært for at jeg skulle lære, forstå, og få et best mulig produkt og resultat.
 
Det er at jeg vil kunne våkne hver morgen og tenke at dette er en fantastisk dag. Ikke fordi jeg tror at alt vil være rosenrødt, men fordi jeg våger å møte det og vet at alt jeg møter kan jeg lære og erfare mer av.
 
I prosessen har jeg blitt tryggere på mine egne ressurser, men også vært bevisst på å be om hjelp og veiledning når jeg selv har stått fast eller ikke har sett veien videre. 
 
Ha er du stolt av? 
Jeg er stolt over at jeg har våget å ta utfordringene som jeg har møtt, først og fremst i meg selv, og at jeg har prioritert at egen helse, familie og utdannelse må komme først.
 
Jeg er også stolt over konseptet Du Er Unik som jeg har vært med å utvikle, og at vi nå er med og skal arrangere et dags seminar i Bergen med en av verdens beste foredragsholdere innen ledelse og personlig utvikling. Så langt er jeg verken blitt rik eller berømt, men jeg lever mer og mer i tråd med mine egne verdier og visjoner.
 
Jeg er seig og utholdende. Har jeg først bestemt meg for noe, er det ingen ting som kan stoppe meg.

Bor det en gründer i deg også?

Vi hjelper deg i gang!

Se kursene vi tilbyr