Satser på unikt kundekjennskap

Ørjan Talhaug har i flere år sett små firmaer bli satt i skyggen. Nå vil gründeren hjelpe de minste virksomhetene. Talhaug startet for fullt 1. november 2008

Jeg føler vel at jeg alltid har hatt en liten gründer i magen, forteller Ørjan Talhaug, etter mange år med regnskap og rådgivning starter sitt eget regnskapsførerselskap med fokus på de minste virksomhetene.

 
Servicefokus 
Ørjan forteller at fokus på tilgjengelighet og service er noe som skal hjelpe han med å etablere seg i regnskapsbransjen.

Jeg har tidligere vært med på å starte andre selskaper også, men det var regnskap og rådgivning jeg virkelig ville drive med. Det at jeg selv utfører arbeidet for kundene gjør at jeg får et unikt kundekjennskap og en god dialog med kundene, som igjen gir meg det beste utgangspunktet for å komme med råd og innspill. I tillegg får alle mine kunder fri telefonsupport, og jeg stiller gjerne til møter etter arbeidstid. Dette er det mange som benytter seg av.

Videre forteller Ørjan at små bedrifter lett kan komme i skyggen til de store virksomhetene med katastrofale følger.

Etter mange år som ansatt innen regnskap og rådgivning så jeg til stadighet hvordan de minste bedriftene kom i skyggen av de store og viktige kundene. For en gründer-bedrift kan dette være katastrofalt da ting skjer fort og gode råd bør komme kjapt. Ellers går det fort gale.


Etableringsfasen byr på tøffe utfordringer 
Ørjans prosjekt startet allerede i 2006. Han forteller at han gradvis har bygd seg opp og har med is i magen klart å kjøpe alt av maskiner og programvare uten å ta lån i banken.

I 2006 hadde jeg kun to-tre små kunder, men det bidro sakte men sikkert til at jeg gradvis kunne investere i kontormaskiner og programvare uten å måtte låne penger i banken. I november 2008 startet jeg for fullt.

Videresatsingen var en stor utfordring, forteller Ørjan. Han forteller at kjappe trekk og litt flaks hjalp han godt i gang med satsingen.

Den største utfordringen var helt klart å få nok kunder, fort nok. Dette er jo en helt klassisk utfordring for gründerbedrifter og dessverre ofte årsaken til at mange ikke klarer den tøffe etableringsbransjen. For min del var jeg heldig og hadde gode kontakter fra revisor bransjen som mer enn gjerne sendte sine kunder som trengte regnskapsførsel over til meg.

 

Satser på miljø 
Jeg er litt stolt av meg selv som turde å gå fra en sikker og god jobb til å kaste meg ut i det. Men det var nøye gjennomtenkt og de hjemme støttet meg i valget. Det var selvsagt en viktig del. 

Videre forteller Ørjan om bedriftens miljøfokus.

Nå i 2011 ble vi sertifisert som en miljøfyrtårnbedrift. Det er vi veldig stolte over. Miljøet er viktig, ikke minst for de oppvoksende generasjoner. Jeg syns det er fint å tenke på at vi som virksomhet faktisk gjør det vi kan, slik at vi forurenser minst mulig, forteller Ørjan. 
 

Ørjans råd til deg som gründer 

  • Finn ”djevelens advokat”. Altså den som kan stille deg de kritiske spørsmålene.
  • I forkant er det viktig å gjøre grundig research, er det rom for produktet ditt i markedet?
  • Få god oversikt over hvor mye penger du trenger i oppstartsfasen og ta høyde for uforusette utgifter.
  • Du må være litt ”multikunstner” og beherske kjernevirksomheten din.
  • Få hjelp til å lage gode kalkyler.
  • Lag et null-punkt budsjett/analyse basert på ditt budsjett som viser hvor mye du må selge, for å ikke tape penger.
  • Ikke kjøp fra telefonselgere. Du ender fort opp med ting du ikke trenger. Trenger du noe til virksomheten din, finn ut hva det er og hvem som selger det.

Bor det en gründer i deg også?

Vi hjelper deg i gang!

Se kursene vi tilbyr