Skaperboblen

VERKSTED: Med dagens dataverktøy kan du lage nesten hva som helst, og her hos Marineholmen Makerspace kan du gå fra ide til ferdig produkt på kun få timer, sier daglig leder Trygve Trohaug.

VERKSTED: Med dagens dataverktøy kan du lage nesten hva som helst, og her hos Marineholmen Makerspace kan du gå fra ide til ferdig produkt på kun få timer, sier daglig leder Trygve Trohaug.

– Det er vanskelig å forstå hva et makerspace er uten at en kommer og ser med egne øyne, sier Trygve Trohaug.

Tekst og Foto: Irene R. Mjelde

 

TRYGVE TROHAUG er daglig leder ved Marineholmen Makerspace. For å forklare hva konseptet går ut på sammenligner han med det å være medlem i et treningsstudio.

– Ved å betale for medlemskap får en tilgang til maskiner og utstyr, men istedenfor romaskiner og vekter har vi 3D-printere, laserkuttere, symaskiner, treverksted og mye annet.

Makerspace tilbyr medlemskap til alle som er interessert i å skape. Akkurat denne formiddagen er det noe glissent i rekkene i verkstedet, men Trohaug forklarer det med at de fleste medlemmene er privatpersoner som på hobbybasis benytter seg av tilbudet på ettermiddag og kveldstid.

– Foreldre og barn kommer gjerne for å prøve ut ulike prosjekter sammen. Noen medlemmer er her hver dag, og andre en gang imellom. Det er uansett alltid mye som skjer. Alle hjelper hverandre, og samlet skapes det et hyggelig og kreativt miljø der en kan utveksle kunnskaper, muligheter og ideer.

VELGJORT: Frida Nytun er arkitektstudent og lager bygningsmodellene sine ved hjelp av laserkutteren. Alt som finnes av arbeidsbenker og møbler hos Makerspace er selvlaget av verkstedsleder Trygve Trohaug og medlemmene.

OGSÅ GRÜNDERE i oppstartfasen av egen virksomhet benytter seg av den nyttige muligheten makerspace gir. Tilgjengeligheten til kostbart verktøy og utstyr senker terskelen for å kunne starte egen bedrift.

– Vi har et godt samarbeid med Etablerersenteret, og nyetablerere kommer gjerne hit for å utvikle ideene sine og selv lage egne prototyper og produkter, forteller Trohaug.

Rådet han alltid gir nye gründermedlemmer er å bli medlem i god tid før eventuelle deadliner.

– Da har du god tid til å øve deg på de ulike maskinene og kan begynne med å lage noe som ikke er så viktig. Veldig mange av oss, inkludert meg selv, venter til en må, men ting tar som oftest mer tid enn man tror på forhånd, spesielt når det virkelig gjelder.

LURT: Ana Hernandez’ har egen tettbutikk der hun selger selvlaget ørepynt. De dekorative formene skjærer den kreative unge damen ut ved hjelp av laserkutter.

PER I DAG har Bergens Makerspace 90 medlemmer, og tallet er stadig stigende. Et medlemskap koster 480 kroner i måneden, er uten bindingstid, og det gis medlemsrabatt for familiemedlemmer. Kontingenten inkluderer fri tilgang til de fleste maskiner som hører hjemme på et altmuligverksted.

– Dette konseptet finnes over hele verden, samt i flere av Norges større byer, men bergenserne har ikke hatt et slikt tilbud før nå. Vi trengte et sted som dette. Det finnes så mange kreative hoder der ute som har god nytte av et sted der de kan kreere og prøve ut om ideene holder vann.

Verkstedslederen viser med glede rundt i de innholdsrike lokalene.

– Laserkutteren er den mest populære maskinen vi har, røper han, og hilser på Ana Hernandez som for øyeblikket har kapret den.

Den kreative studenten har sin egen nettbutikk der hun selger selvlaget ørepynt, og de dekorative formene skjærer hun ut hun ved hjelp av maskinen.

– Elektronikkhjørnet her ved siden av er også mye brukt, spesielt av oppstartselskaper. Det har utstyr som kanskje de fleste kunne tenke seg å ha, reklamerer Trohaug med en liten snert av dårlig skjult stolthet i stemmen.

– I dag er verktøy blitt både bedre og billigere enn før. Det som før bare var tilgjengelig for fabrikkeiere og profesjonelle er nå, særlig ved hjelp av delingsøkonomi, tilgjengelig for alle.

SPORTY: Snorri Valdimarsson har laget seg pudderplanker og ser frem til friske toppturer.

DEN DAGLIGE lederen påpeker viktigheten av at verktøy og utstyr er av god kvalitet, og det skal ikke stå på utstyret her hos Makerspace. Vi har forflyttet oss til treverkstedet der det blant annet står en diger CNC-maskin til disposisjon.

– Mestringsfølelsen forsvinner om verktøyet er for dårlig, men det sier seg selv at det ikke lar seg gjøre for privatpersoner å ha en slik stående i garasjen, roper lederen gjennom maskinduren.

– Utstyret vi skaffer oss må fungere for flest mulig, ikke være for avansert, men solid og bruksvennlig. Her hos oss er det eneste hinderet at en kanskje må vente litt om det er flere som trenger samme maskin.

 

MARINEHOLMEN Makerspace åpnet for medlemmer i januar 2018 og i september samme år ble det opprettet et eget AS, men opptakten til prosjektet startet mange år tidligere.

– Da jeg var ferdig utdannet møbeldesigner i 2003 og ønsket og starte egen bedrift fikk jeg merke hvor vanskelig det er å skulle begynne fra bar bakke. Allerede fra den gangen lå ideen om et slikt konsept og ulmet i bakhodet.

Trohaug understreker at han likevel ikke er alene om æren for etableringen av Bergens eget Makerspace.

– Jeg møtte etter hvert flere engasjerte folk med samme ideen, og ved utgangen av 2015 begynte vi et samarbeid som til slutt ledet oss hit vi er nå, informerer han.

I mellomtiden hadde Trohaug endt opp med å ta en bachelor i automasjonsingeniør. Han mener at den samlede utdanningen hans passer dårlig inn de fleste steder. Som leder for Makerspace derimot, passer den perfekt.

– Medlemmene må selv lage produktene sine, men jeg er som oftest tilstede i det meste av åpningstiden og om ønskelig kan jeg forklare og rettlede underveis i prosessen.

HOLDER: 3D-printeren sørger for orden i sysaker og verktøy.

SOM DEN ENESTE betalte ansatte ved verkstedet faller naturlig nok de aller fleste administrative oppgaver på Trohaug. De andre som tar på seg ulike verv her jobber som frivillige.

– Jeg tar meg av alt fra regnskap og rydding, til koordinering av frivillige og markedsføring, redegjør han.

Marineholmen Makerspace holder jevnlig kurs og foredrag for medlemmene sine, og arrangerer også workshops og teambuilding for firmaer, skoler og universitet.

– Vi ønsker å holde medlemskontingenten nede slik at folk flest kan ta seg råd til medlemskapet, og baserer oss heller på inntekter via arrangementer og fra offentlige støtteorganisasjoner.

BILDER: Morten Buljo har tatt på seg hovedansvaret på avdelingen for foto og print.

– Dette er et unikt sted både for barn og ingeniører og alle imellom. En kan skape det utroligste, bare fantasien setter grenser, konstaterer han.

FOR MANGE er makerspace er et nytt konsept og de største utfordringene møter Trohaug og medhjelperne hans i forbindelse med finansiering av prosjektet.

– Det har vært vanskelig å forklare hva et makerspace er, og det har gjort utfylling av søknader komplisert. Det finnes aldri en rubrikk som passer for det vi driver med, bemerker Trohaug humrende.

– En annen utfordring har vært at det også finnes et Bergen Makerspace i New Jersey i USA. Det skapte en tid litt kluss så derfor endte vi opp med å bruke navnet Marineholmen Makerspace.

Vanskene har ikke vært verre enn at han ser humoren i dem. Plussene de har opplevd dette første året etter at de åpnet overdøver klart de enkelte tilløpene til minuser.

– Vi har eksempler på at medlemmer som er aktive her i verkstedet har fått fast jobb som følge av skaperinteressen sin, opplyser Trohaug.

– Ved Makerspace får en vist frem ervervet kompetanse selv om en ikke har attester, vitnemål eller fagbrev å vise til. Selv ville jeg også heller ha ansatt personer som viser interesse for det de skal jobbe med, enn dem som bare kan vise til en god karakter på papiret, runder verkstedsetablereren av.

 

Marineholmen Makerspace har nettadressen marineholmenmakerspace.no

Bor det en gründer i deg også?

Vi hjelper deg i gang!

Se kursene vi tilbyr