Tilbyr etikk til næringslivet

Etica er et selskap som leverer kurs, undervisning og rådgivning i etikk. Tjenesten er primært rettet mot bransjer og næringer med et definert behov for etterutdanning i etikk.

Eier og daglig leder av   Etica, Bjørn Møller (bildet) har fått veiledning hos    Etablerersenteret, og sier han ble motivert av å snakke med dem. -De er profesjonelle, faglig dyktige og samtidig flinke til å oppmuntre og veilede gründere i en viktig fase av deres virksomhet.

Hør Bjørns foredrag om verdier på TREFFPUNKT 20. november.

-Etablerersenteret støttet etableringen av Etica fra første stund, og kom med gode råd og innspill. De også har gitt meg mulighet til å bidra på deres egne kurs og seminarer med foredrag. I tillegg er de gode til å legge til rette for bedre vilkår for gründere gjennom sine kurs og seminarer, sier Bjørn.

Etikk er et eget emne innenfor faget filosofi. -Mitt største fortrinn er at jeg kan etikk! Jeg har en mastergrad i filosofi med spesialisering i etikk. Jeg har undervist ved universitet og høyskoler i mange år, forteller Bjørn. I dag er Etica alene om å levere kurs i etikk på Vestlandet.

Bjørn mener det er stort behov for faglig basert etikkundervisning i bestemte bransjer. -Etikk er viktig for at virksomheter skal bli bedre på det de gjør, mener han. Fordi han er eneste ansatte i sitt eget firma, har han bevisst valgt å knytte til seg flere dyktige samarbeidspartnere som han bruker for å utvikle og selge kurs.

Bjørn har ingen direkte negative opplevelser fra oppstartfasen, men sier at det er en utfordring å forstå hvor ulikt virksomheter tenker om og prioriterer etikk.

Av personer han ser opp til, nevner Bjørn, Fredrik Bråten, som sluttet på universitetet og startet sitt eget kommunikasjonsbyrå. -Han er i dag kommunikasjonssjef i Statoil, og har bevist at akademikere kan gjøre suksess i næringslivet, mener Bjørn.

Bjørns viktigste drivkraft er troen på at etikk er for viktig til å overlates til amatører. -Den viktigste målsetningen med Etica er å skape et bedre næringsliv som i større grad forstår betydningen av å handle i samsvar med sin etikk og sine verdier, avslutter han.

Bjørns tre råd til de som ønsker å starte bedrift:

  • Du må ha en tjeneste el. et produkt det finnes et marked for
  • Du må ha gode samarbeidspartnere
  • Du må ha evnen til å gjennomføre det du har satt deg fore

Bor det en gründer i deg også?

Vi hjelper deg i gang!

Se kursene vi tilbyr