Hva skal til for å lykkes som gründer med fokus på nettverk og styret

Hva skal til for å lykkes som gründer med fokus på nettverk og styret. Bli med på treffpunkt onsdag 14. november og lær mer om hva den smarte gründeren gjør for å lykkes med sin forretningside og visjon. Hege Elvestad fra Connect Vest-Norge vil gi deg gode råd og tips.

 

Connect Vest-Norge har de siste 17 årene jobbet for å styrke næringslivet på Vestlandet gjennom å bidra til vekst, innovasjon og et blomstrende gründermiljø. 

Hege Elvestad, daglig leder i Connect Vest-Norge har jobbet i mange år med å bygge et opp et nettverk av næringslivsaktører og investorer for å koble disse med gründer. De siste to årene har hun også jobbet tett sammen med SMB. Har tidligere jobbet som leder innen næringsmiddelbransjen og bank/finans bransjen.

 

 

Treffpunkt er gratis frokostmøter – Dette Treffpunktet er arrangert i samarbeid med DNB

 

Tid og sted:

Meld deg på

Bor det en gründer i deg også?

Vi hjelper deg i gang!

Se kursene vi tilbyr