Springbrett til språktrygghet

SPRÅKLÆRER: – Det er utrolig gøy å følge elevene våre i språkutviklingen deres, meddeler gründeren bak English Compass, Angelica Osnes.

SPRÅKLÆRER: – Det er utrolig gøy å følge elevene våre i språkutviklingen deres, meddeler gründeren bak English Compass, Angelica Osnes.

– Jeg ønsker å være for elevene mine det jeg selv trenger i en språklærer, sier Angelica Osnes, gründeren bak English Compass.

Tekst: Irene R. Mjelde

 

– Å SNAKKE et språk godt handler om å ha vokabular vidt nok til kunne konversere om interesser, meninger og tanker, med engasjement og intensitet, uten at en føler seg hemmet av å måtte stoppe opp for å lete etter ord.

Amerikanskfødte Angelica Diamanda Osnes vet hva hun snakker om. Etter studietiden ved University of Colorado i Denver i USA reiste hun mye rundt om i Europa. Sin kommende norske mann møtte hun på en musikkfestival i England for elleve år siden. Etter den tid ble oppholdene i vårt nordlige Norge hyppigere og lengre, og hun har for lengst kjempet seg gjennom startfasen i norskspråket.

– For mine foreldre, og i slekten min ellers, ansees det å se verden, å oppleve andre miljøer og folkeslag, som en naturlig del av ens utdannelse, både faglig og personlig, forteller Osnes.

Å kalle slektsbakgrunnen hennes internasjonal er ikke å ta for hardt i. Hun vokste opp i bydelen Brooklyn i New York City. Hennes mor er apache-indianer og hennes fars foreldre innvandret til USA fra Argentina. De flyttet til New York City på 50-tallet, da farmoren, som var konsertpianist, ble invitert til millionbyen for å spille i Carnegie Hall. Nå er Osnes bosatt i Sveio i Sunnhordland med mann og barn, og har fettere og kusiner å besøke både i Japan, Tyskland, Chile, Argentina og Russland.

– Før korona-pandemien pendlet vi mye frem og tilbake mellom Sveio og New York. Fra en PC kan en jo jobbe fra hvor som helst i verden. Men de siste par årene har det naturlig nok ikke latt seg gjøre å reise så ofte, og min toårige datter har ikke fått møtt besteforeldrene sine på over ett år.  

Osnes legger ikke skjul på at savnet etter resten av familien er sterkt.

– For meg er ikke «hjemme» forbundet med et land. Det er menneskene jeg er glad i som skaper min tilknytning til et sted. De tre stedene i verden der jeg kjenner med hele meg at jeg er hjemme, er her i Sveio, i Brooklyn i New York City, og i San Luis Valley – Apache Holy Land.

 


Bilde: Privat
 

OSNES har bak seg en bachelorgrad i historie, og er også skolert innen læreryrket.

– Jeg er utdannet samfunnsfag- og engelsklærer. Ønsket mitt var å undervise voksne, men en slik lærerjobb var ikke å finne på heltid. I tillegg til deltidsjobben som lærer på voksenopplæringen begynte jeg derfor å undervise personer med engelsk som andrespråk, via en nettbasert kursplattform.

Denne formen å lære bort språkkunnskaper på fant Osnes svært engasjerende og inspirerende. Etterhvert oppstod tanken om å starte sin egen bedrift, slik at hun selv kunne lage læreplanene.

– Min egen erfaringen med å lære et nytt språk i voksen alder ga meg mange ideer om hvordan jeg kunne gå frem for å lage lærerike kurs. Jeg visste feilene norsktalende vanligvis gjorde, og jeg ønsket å lage leksjoner som spesifikt tok dem for seg.

I 2018 var hennes egen bedrift et faktum. Språkskolen fikk navnet English Compass og er en personlig og elevtilpasset språkskole i engelsk, med nettbasert undervisning. Per i dag tilbyr de et bredt spekter av engelskkurs. Hovedkategoriene er engelsk A1-C2 med testforberedelse, bokklubb for pensjonister, undervisning og leksehjelp for barn og ungdommer, forreretningsengelsk og engelsk for arbeidssøkere.

– Min erfaring er at personlige nettbaserte kurs gir raskere og bedre resultater enn ordinære kurs med klasseromsundervisning, klarerer språklæreren.

– Kursene våre er interessante fordi de er personlige og bygget opp slik at kursdeltakere kan studere i sitt eget tempo, samtidig som de inneholder oppfølgingsmateriale som er forankret i forståelse og grammatikk, reklamerer hun.

 

– HVEM ER kundene deres?

– Vi har studenter i alle aldre og livssituasjoner, fra skoleelever og universitetsstudenter, til forretningsfolk og pensjonister. Det er alt fra mannen i gata til store internasjonale selskap med base i Norge. Når en ansatt er fornøyd dukker plutselig hele kontoret opp, forteller Osnes.

– Hvordan har korona-pandemien påvirket arbeidssituasjonen din?

Osnes stopper litt opp, og tenker seg godt om før hun svarer:

– Jeg liker ikke å si det, for jeg vet at denne tiden har vært vanskelig for så mange, men for mitt firma sin del har pandemien påvirket i positiv retning. Da alt stengte ned opplevde English Compass stor pågang. Mange fikk tid til overs, og etterspørselen etter engelskkurs eksploderte. 

I tillegg til at mange arbeidsplasser ville bruke pandemitiden nyttig ved å gi staben sin kurs i «business-english», var det mange pensjonister som hadde lyst til å bruke innetiden til å styrke sine engelskkunnskaper.

– Jeg har blant annet utviklet en engelsk bokklubb for pensjonister som har gjort stor suksess, både hos meg selv og hos elevene mine. Dette er noen av de aller kjekkeste arbeidstimene mine, ivrer trettienåringen.

– Å lære et språk er et valg, du må selv gjøre en innsats. Jeg elsker å høre at barn og unge får høyere karakterer og begynner å glede seg til engelsktimene på skolen. Jeg elsker når folk får jobben de ønsket seg etter søknadshjelp og rollespillintervjuer sammen med oss, og jeg elsker når migranters nødvendige eksamensresultater er nådd innen IELTS (International English Language Testing System), noe som betyr at de da kan søke på universitetet de ønsker å gå på her i Norge.
  

KUNNSKAPSTØRSTE business-engelskelever overlater hun til en av medarbeiderne sine. For det sier seg selv at Osnes ikke kan rekke over alle de språkhungrige kundene sine på egen hånd.

– Lærerteamet jeg har bygget opp består nå av 12 medlemmer; professorer, lærere, språkforskere, journalister og forfattere, mange av dem rekruttert via LinkedIn. De fleste har andre jobber i tillegg. De arbeider for English Compass på timebasis, og velger selv når det passer dem best å ha elever. Jeg er stolt av å kunne si at jeg har samlet en gruppe fabelaktig flinke lærerne i teamet, og jeg gleder meg stort over alle de positive tilbakemeldingene de får.

Osnes møter personlig hver kursdeltaker for en gratis kartleggingstime/konsultasjon, for så å koble eleven til riktig lærer.

– Det er ikke uvanlig at tidligere kursdeltakere kommer tilbake for å ta nye kurs slik at de kan fortsette utviklingen og sette seg nye språklige mål. Enkelte har vært faste elever over flere år, og ofte rekrutterer kurselever venner og familiemedlemmer. Vi har faktisk familier der fire generasjoner, fra barneskoleeleven til pensjonisten, kurser seg hos ulike lærere her hos English Compass, samtidig.

 

– HVORDAN er din bakgrunn en fordel i jobben din?

Osnes stopper igjen opp ved spørsmålet. Hun tygger litt på svaret før det formuleres.

– Jeg vet hvordan det oppleves å komme fra et land der ditt folkeslag også ble ansett for å være en minoritet. Opp gjennom årene har jeg som lærer innen voksenopplæring hatt mange elever med felles referanser som meg selv.

Hun har for eksempel selv erfart presset av å måtte klare bergenstesten, den lokale språktesten alle migranter må gjennom.

– I tillegg vet jeg godt hvordan det er å lære seg et språk som voksen, å bli snakket «ned» til, sakte og tydelig, som til et barn. Jeg ville derfor skape engelskkurs for voksne, og gi språkkunnskaper tillært med…«dignity».

Osnes leter i bakhodet etter det norske ordet «verdighet» uten å finne det.

– Et spesielt bekymringsfullt aspekt av en språkbarriere er den manglende trygghetsfølelsen en opplever når en i samtaler må operere med et for dårlig ordforråd. Snakker jeg norsk? Ja. Snakker jeg med de samme detaljer, humor eller generell kompleksitetsnivå med tusenvis av færre ord å bruke? Nei. Min personlighet kommer ikke like lett igjennom, redegjør Osnes.

Inspirasjonen til å skape English Compass kom som et ønske om å finne en måte å fremme stemme og tillit på.

– Mennesker isolerer seg som følge av nervøsitet for å delta i samtaler. For noen av elevene våre, kanskje spesielt dem med bakgrunn som migranter, handler det gjerne bare om behovet for å få øvd seg med en samtalepartner – å ha en venn å fortelle en historie til, på engelsk.

Det hender hun spør studenter om de ønsker at de filmer deler av deres første time hos English Compass.

– Når studenten senere har sin siste kurstime ser vi filmen sammen. Progresjonen er alltid betydelig. Øvelsen er trivelig for begge parter, og det fører til økt selvtillit når eleven kan se fremgangen sin så klart og tydelig.
 


ALLE MED: Angelika Osnes er også sertifisert innen ASL, det amerikanske tegnspråket.– Inkludering er viktig for meg, og det innbefatter også personer som er døve. Bilde: Privat.

 

NYLIG kurset Osnes seg i å undervise spesielt sårbare personer, for eksempel migranter som kommer til Norge med store traumer i bagasjen. Siste tilskudd på tilbudsstammen er, som følge av dette, konseptet Compass Courses – engelske skrivekurs for migranter og andre som ønsker engelskopplæring på en traumefølsom måte.

– Compass Courses tar sikte på å forbedre elevenes engelskkunnskaper ved å bruke en sertifisert traumetilpasset skrivemetode som grunnlag. Men selv om dette programmet er designet for helbredelse etter traumer, er det et bemerkelsesverdig effektivt verktøy for alle former for uttrykk og tilgang til egen stemme.

Osnes fastslår at det ligger mye terapi i å skrive ned og lese opp historiene sine.

– Jeg ønsker å undervise på en måte som gjør disse elevene trygge nok til å klare å delta i samfunnet. For mange kan den enkleste veien være å begynne med engelskspråket.

– Hva er drivkraften din?

– Dette arbeidet er genuint viktig og givende for meg. Det forklares best med det engelske uttrykket «social mobility». Jeg vil løfte andre mennesker så de kan lykkes i å nå sine mål. Manglende språkkunnskaper kan være barrieren som står i veien for at de klarer det.

Osnes anser seg selv som heldig som hadde engelsk som morsmål.

– Etniske nordmenn under en viss alder har vokst opp med en jevnlig eksponering for det engelske språket, og er komfortable med å snakke engelsk. Det gjorde det lettere for meg å få venner enn det er for migranter med andre morsmål.
 


Bilde: Privat
 

OM EN samtalepartner ser at hun strever med å finne det riktige norske ordet slår han eller hun over til engelsk umiddelbart, slik at samtalen flyter enklere og raskere.

– Hjemme hos oss er det av samme grunn også bare det engelske språket som blir brukt, innrømmer Osnes.

Det eneste minuset hun kan finne ved å være drifter av English Compass er at hun heller ikke i arbeidssituasjonen får nok fokus på norskspråket.

– Jeg hadde hatt god nytte av mer øvelse i å snakke norsk i det daglige. Når en har bestått den såkalte bergenstesten er en «ferdig utdannet» innen norskspråket. Det er ingen flere norskkurs å ta.

Sveio er en nynorsk kommune og Osnes må derfor forholde seg til enda en utgave av det skriftlige norskspråket.

– Jeg har faktisk grått der jeg har sittet med mine norske grammatikkbøker. Du skulle hørt meg da vi fikk det første brevet fra barnehagen der datteren vår skal begynne, sier Osnes leende.

– Jeg skulle virkelig ønske at det også fantes et Norwegian Compass. Så lenge en kan gjøre seg forstått er det ikke nødvendigvis så viktig å bli korrigert hele tiden, på et stadium må en kunne si at en snakker språket «godt nok», men, for egen del syns jeg det hadde vært nyttig å ha en norsklærer som kunne forklart meg feilene jeg gjør i løpet av en vanlig samtale.

 

I OPPSTARTFASEN til English Compass hadde Osnes god støtte i Etablerersenteret.

– Å kunne ringe rådgivingssenteret var til uvurderlig hjelp. Rådgiveren min var så fantastisk flink og tålmodig. Hun svarte på alle spørsmålene mine og hjalp meg med å finne ut hvordan jeg skulle utvide.

Osnes vil gjerne hjelpe andre gründere og har nå meldt seg som frivillig mentor hos organisasjonen Unity Spark – en gründerhub for motiverte kvinner og menn i et flerkulturelt miljø. Gode råd hun ønsker å sende med på veien til andre gründere er:

1. Start med den enkleste versjonen av ideen din. Jeg begynte med kun IELTS –testforberedelser.

2. Skap virksomheten du selv hadde hatt behov for. Når du opererer slik, er du i kontakt med målgruppen din på en autentisk måte.

3. Ta kontakt med frivillige og offentlige organisasjoner og rådgivingssenter. Disse menneskene brenner for å se deg lykkes. Jeg hadde ikke klart det uten Etablerersenteret, Unity Spark og Batteriet.

 

 

Nettadressen til English Compass er  www.englishcompass.no

Gründerne bak:

Bor det en gründer i deg også?

Vi hjelper deg i gang!

Se kursene vi tilbyr